Zondag 9 juli – 10.00 uur – Dienen in vijfvoud

Vandaag ontvangen we nieuwe diakenen en pastoraal assistenten. Zij krijgen een zegen mee voor hun werk. Maar hebben wij als gemeente het diaconale en pastorale werk aan hen uitbesteed? Of laten we onszelf ook inschakelen in de opbouw van de gemeente?

Dat kán namelijk! Jezelf laten inschakelen. Want Christus deelt door zijn Geest gaven en bedieningen uit!

Wees welkom! Voorganger is ds. Jos Douma. Martin van Heerde bespeelt het orgel en de piano.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Gezongen votum en groet
Zingen: Psalm 84:1,2,3 ‘Hoe lieflijk is uw huis, o Heer’
> Regenboogkids vertrekken
Gebed
Lezen: Efeziërs 4:7-16 en Openbaring 2:1-7
Zingen: Christus, alles in allen*
Kindermoment
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Gezang 23 ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet’
Zingen: Psalm 119:6 ‘O God, ik ben van harte zeer verblijd’
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Gezang 23 ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet’
Preek over Efeziërs 4:11-12 en 16 ‘Zichzelf opbouwen door de liefde’
Gebed
Zingen: Opwekking 378 ‘Ik wil jou van harte dienen’ (wisselzang: 1A,2A,3V,4M,5A)
> Regenboogkids komen terug
Onderwijs over pastoraat en diaconaat in de gemeente
Bevestiging en zegen voor diakenen en pastoraal assistenten
Zingen: Opwekking 602 ‘Vrede van God’
Aanspraak gemeente
Zingen: Opwekking 710 ‘Zegen mij’
Voorbeden
Collecte
Zingen: Liedboek voor de Kerken Gezang 320:3,4 ‘God wil aan ons telkens weer tonen’
Zegen en gezongen amen

Lied ‘Christus, alles in allen’ (2017), Kees Smits, melodie Opwekking 520

1.
Hier zijn wij, mensen, vaak vol van het nu,
haken, Heer Jezus, naar woorden van U.
Vol van uw liefde één lichaam te zijn,
willen wij groeien naar U, steeds meer rein.
2.
Wie wij ook zijn, van welk ras of welk land,
voelen in Christus een krachtige band.
U ziet ons aan als een volk in uw zon,
vrij om te dienen, uw Geest als de bron.
3.
Laat ons toch groeien naar U, Christus, Heer:
samen naar U toe, verlangen naar meer.
Want U bent alles in allen, volmaakt.
Leer ons toch knielen, door U aangeraakt.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving