Dienst zondagmiddag 18 december 2016 – 16:30 uur

In deze laatste dienst in Adventstijd staan we stil bij Psalm 51. Het gebed dat vol is van vergeving leert ons bidden  om een zuiver hart en een vernieuwde geest. Advent vieren is ook: wachten op het komen van de Geest van Jezus.

Gezongen votum, groet, gezongen amen
Zingen: Psalm 80:1,2,4,10
Gebed
Schriftlezing: Psalm 51
Zingen: Psalm 51:1,2,4
Preek over Psalm 51:12-14 ‘Schep, o God, een zuiver hart in mij’
Zingen: Psalm 51:5,7
Samen spreken van de Geloofsbelijdenis
Dankgebed
Collecte
Zingen: Kerkboek Gezang 78:1,2
Zegen en gezongen amen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving