Doopdienst zondag 3 april 10:00 uur

Waar komt de liefde vandaan? En waar komen wijsheid en inzicht vandaan? Want daar hebben we behoefte aan in ons leven: liefde, wijsheid en inzicht. Het antwoord dat we in deze dienst gaan geven is heel eenvoudig: liefde en wijsheid en inzicht komen van de heilige Geest!

Op deze eerste zondag na Pasen lezen we weer uit de brief aan de Kolossenzen. Paulus schrijft daarin heel dankbaar en enthousiast over het geloof, de hoop en de liefde van de christenen in de stad Kolosse. Speciaal luisteren we naar twee verzen uit het eerste hoofdstuk (1:8-9) waar over de heilige Geest wordt gesproken. Want we zijn op weg van Pasen naar Pinksteren en we oefenen ons in het verlangen naar de heilige Geest!

In deze dienst wordt Noortje Kuiper gedoopt. Voorganger is ds. Jos Douma.

God en elkaar ontmoeten
Gesproken votum, zegengroet en gesproken amen
Zingen: Opwekking 520 Wees mijn verlangen
Zingen: Liedboek Gezang 255 Ere zij aan God de Vader
Gebed
Zingen: Kerkboek Gezang 168 Ik stel mijn vertrouwen

De doop vieren
Dooponderwijs vanuit Matteüs 3:13-17 en 28:18-20
Zingen Dooplied Sela deel 1
De weg van God: Kolossenzen 2:6-7 en 3:16-17
Zingen Dooplied Sela deel 2
Vragen en Ja-woord
Doop van Noortje
Zingen: Psalm 139:6
Vraag aan de gemeente
Zingen: Psalm 139:8
Gebed voor Wouter en Hanneke en hun kinderen
Zingen: Psalm 139:11
> Regenboogkids vertrekken

Luisteren naar Gods stem
Lezen: Kolossenzen 1:1-11
Preek over Kolossenzen 1:8-11
Gebed
Zingen: Opwekking 630 Vader, U bent goed

Weer op weg gaan
Voorbeden
Collecte
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Opwekking 770 Ik zal er zijn (Sela)
Zegen en gesproken amen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving