Doopdienst van zondag 5 juni – 10:00 uur

jezus-unlimited 1Deze zondagmorgen vieren we als gemeente de doop van zes kleine kinderen. Dat wordt een mooi feest! We vieren dat feest in de stad die dit weekend gestempeld wordt door het Festival Zwolle Unlimited.

In de kerkdienst zoeken we daarom naar de vrijheid en onbegrensdheid die we vinden bij Jezus. Helemaal omdat het door zijn Geest aanwezig is. Want de heilige Geest is Jezus Unlimited!

Samen God ontmoeten
Welkom en gebed
Zingen: Sela, Votum ‘Onze hulp is in de naam van de Heer’
Zingen: Psalmen voor Nu 145 ‘God, ik adem om van u te zingen’
Zingen: Sela, Mijn toevlucht ‘De Heer is je schild en bevrijder’

Samen genieten van Gods beloften
Dooponderwijs
Zingen: Sela, Doop ‘In het water van de doop’
Leven door de Geest
Zingen: Sela, Doop (vervolg) ‘Reinig ons, vernieuw ons leven, Heer’
Doopvragen
Doop van Leanne, Sasha, Loek, Olaf, Mees en Tirza
Zingen: Psalm 105:5 ‘God zal zijn waarheid nimmer krenken’
Vraag aan de gemeente
Zingen: Kerkboek Gezang 167:1,2 ‘Samen in de naam van Jezus’
Gebed voor de kinderen en de doopouders
> Regenboogkids vertrekken

Samen luisteren naar Gods stem
Schriftlezingen (uit Bijbel in Gewone Taal): handelingen 1:3-5 en Johannes 16:7-14*
Preek ‘Jezus Unlimited’
Gebed
Zingen: Opwekking 687 ‘Heer, wijs mij uw weg’

Samen weer op weg met God gaan
Voorbeden
Collecte
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Kerkboek Gezang 141:1,2 ‘Dankt, dankt nu allen God’
Zegen
Zingen (als amen): Kerkboek Gezang 141:3 ‘Lof, eer en prijs zij God’

*Schriftlezingen Bijbel in Gewone Taal

Handelingen 1:3-5 
3 De apostelen hebben gezien dat Jezus na zijn dood weer leefde. Hij heeft hun dat op allerlei manieren bewezen, veertig dagen lang. Hij kwam vaak bij hen, en dan sprak hij met hen over Gods nieuwe wereld.
4 Op de dag dat Jezus naar de hemel ging, zei hij tegen de apostelen: ‘Jullie moeten in Jeruzalem blijven. Blijf daar wachten. Want mijn Vader heeft beloofd om jullie de heilige Geest te geven. Dat heb ik jullie al verteld. 5 Het zal over een paar dagen gebeuren: dan zullen jullie met de heilige Geest gedoopt worden. Dat is anders dan toen Johannes mensen doopte, want Johannes doopte met water.’

Johannes 16:7-14
7 Luister, dit is de waarheid: het is alleen maar goed voor jullie dat ik wegga. Want anders kan jullie helper, de heilige Geest, niet komen. Ik zal hem naar jullie toe sturen als ik bij God ben.
8-11 De helper komt om alles duidelijk te maken. Hij maakt duidelijk wat zonde is: dat mensen niet in mij willen geloven. Hij maakt duidelijk wat Gods goedheid is: dat ik naar de Vader ga. (Daarom zullen jullie mij dus niet meer zien.) En hij maakt duidelijk wat het oordeel is: dat Satan, de heerser van deze wereld, gestraft wordt.
12 Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie kunnen het nu nog niet begrijpen. 13 Als de heilige Geest komt, zal hij aan jullie de waarheid bekendmaken. Hij zal jullie helpen om de waarheid helemaal te begrijpen. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij van mij hoort. Hij zal jullie vertellen wat er zal gebeuren aan het einde van de tijd.
14 Zo zal de heilige Geest mij de hoogste eer geven. Want de waarheid die hij bekendmaakt, komt van mij. 15 Alles wat van de Vader is, is ook van mij. Daarom zeg ik: De waarheid die hij bekendmaakt, komt van mij.’

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving