Eeuwigheidszondag 2022: De mensen die we missen

Zondag 20 november is het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De zondag erna begint de Adventstijd. Op deze Eeuwigheidszondag gedenken we onze gestorven geliefden.

Het is al enkele jaren een gewoonte geworden dat we op deze zondag de namen noemen van gemeenteleden die het voorbije jaar overleden zijn. Maar er is ook alle ruimte om stil te staan bij andere overledenen, korter of langer geleden al.

Namen van mensen die we missen

Onze gestorvenen hebben namen. Wat is het kostbaar om die namen te blijven noemen of weer een keer te zien. God kent ons bij onze naam!

Daarom nodigen ik jullie uit om een of meerdere namen door te geven van gestorven geliefden waaraan jij deze Eeuwigheidszondag denkt. Dat kunnen familieleden zijn, ouders of kinderen, broers of zussen of vrienden of vriendinnen, of wie ook maar betekenisvol was en is voor jou.

De bedoeling is dat die namen tijdens de dienst in beeld worden gebracht via de beamer (en ook voor wie thuis online de dienst meebeleeft). Zodat we de namen zien en lezen en stil staan bij wie ze waren (als we hen kennen) of er even bij stil staan dat deze persoon voor iemand anders van veel betekenis is geweest.

Namen aandragen

Namen kunnen aangedragen worden op een van de volgende drie manieren (graag steeds de voornaam en de achternaam met daarbij het geboortejaar en het sterfjaar):

Je mag uiteraard ook meerdere namen aandragen. Dit kan tot en met vrijdagavond 18 november.

Ik zie met jullie uit naar een waardige eeuwigheidsdienst waarin we ook de troost ontvangen die God ons door zijn Geest wil geven.

Jos Douma

P.S. Het thema voor deze Eeuwigheidszondag is ontleend aan een nieuw lied van Sela: