Geboren voor het geluk!

Welkom om deze doopdienst vandaag online mee te maken: er worden twee kinderen gedoopt: Lucie Schreurs en Josephine de Jager! Deze dienst is de tweede in een serie van vijf themadiensten over ‘De kunst van het (on)gelukkg zijn’.

Wat is geluk eigenlijk? Hoe word je gelukkig? Is geluk maakbaar en kun je ernaar streven? Of is geluk eerder een beginpunt? Klik hier voor de preek uit de eerste dienst: Ik wil dat jij gelukkig bent.

In deze tweede themadienst staan we stil bij Psalm 1, de Psalm die de toon zet voor het hele Psalmenboek. Het allereerste woord van dat Psalmenboek is: ‘Gelukkig!’ ‘Geboren voor het geluk‘. Dat is deze keer het thema. Mens zijn betekent: gelukkig worden. Dat is onze bestemming.

Welkom om het mee te beleven, om mee te denken en mee te zoeken!

Lees hier meer