Goede Vrijdag 25 maart 19:30 uur

ziedemens3Jezus sterft. Dat is waar we op Goede Vrijdag stil van worden. In deze avonddienst, waarin ds. Jos Douma voorgaat, zingen we en bidden we en zijn we stil.

De betekenis van het sterven van Jezus proberen we te ontdekken aan de hand van deze woorden van Paulus: ‘God heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd’ (Kolossenzen 2:14-15).

De liturgie

Woord van welkom
Luisteren: Erbarme Dich (uit de Matthäus Passion)
Gebed
Zingen: Liedboek Gezang 177:1,2,3,5 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten
Lezen: Marcus 15:16-39
Zingen: Liedboek Gezang 183:1,2 O hoofd vol bloed en wonden
Lezen: Kolossenzen 2:6-15
Zingen: Liedboek Gezang 183:3,4 O Heer uw smaad en wonden
Preek
Zingen: Opwekking 575 Jezus alleen, ik bouw op Hem
Gebed
Zingen: Opwekking 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij
Collecte
Zingen: Kerkboek Gezang 89:1,2,3 Jezus leven, van mijn leven (wisselzang)
Zegen
Zingen: Kerkboek Gezang 89:4

Kerkboek Gezang 89: 1,2,3
1
A Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijnen dood
M die voor mij U hebt gegeven
in de bangste zielenood,
V opdat ‘k weten zou in ’t sterven,
dat ik ’t leven mag beerven.
A Duizend-, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

2
M Gij, o,Jezus, hebt gedragen
lasteringen, spot en hoon,
V zijt gebonden en geslagen,
Gij, des Vaders eigen Zoon,
A om van schuld en eeuwig lijden
mij, verloorne, te bevrijden
Duizend-, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

3
V Heer, verzoener van mijn zonden,
Heiland, die mij hebt gezocht,
die mijn banden hebt ontbonden
en voor God mij vrijgekocht,
M eens onrein, in schuld verloren,
ben ik door uw Geest herboren
A Duizend-, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

A=Allen, V=Vrouwen, M=Mannen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving