Groepen in de Plantagekerk: groeien in inspirerende verbondenheid

Hoe helpen we elkaar in de gemeente om meer verbinding te maken? Hoe kunnen we groeien in onderlinge verbondenheid? Als kerkenraad zijn we momenteel met dat thema bezig en we willen hier graag een nieuwe stap in zetten.

Vul de enquête in

Lees meer over startende groepen en meld je aan

Samen leven en ontmoeten

In ons gemeenteleven spelen de miniwijken al vele jaren een belangrijke rol. Het is de plek waar mensen bij elkaar wonen, naar elkaar kunnen omzien en samen kunnen groeien in geloof, hoop en liefde. Tegelijk zien we dat dit op heel veel plekken toch zo niet werkt. Het algemene beeld is dat het met de miniwijken niet zo goed gaat, en dat dat beeld in coronatijd is versterkt. (We weten overigens ook van miniwijken waar het wél goed gaat!)

Miniwijken blijven

Nu blijven we als kerkenraad de waarde van de miniwijk zien, en houden we er ook aan vast dat gemeenteleden allemaal zijn ingedeeld in een miniwijk waar de geografische indeling leidend is. Dit omdat het praktisch omzien naar elkaar makkelijker is als de afstand niet te groot is.

Tegelijk geloven we dat het goed is om naast de miniwijken ook andere groepen in het leven te roepen (of als ze er al zijn: ze te versterken). Tijdelijke groepen, groepen rond een thema, groepen van gemeenteleden in dezelfde levensfase, groepen rond een activiteit enzovoort. Het gaat ons er daarbij om dat er méér ontmoeting, méér verbondenheid en méér onderlinge inspiratie tot stand komt dan nu mogelijk lijkt via alleen het middel van de miniwijken.

Initiatieven

In de komende maanden (en wellicht jaren) willen we hier daarom tijd en aandacht naartoe laten gaan. Als kerkenraad willen we hierin initiëren en faciliteren, maar we willen vooral graag dat jullie als gemeenteleden ervaren dat er ruimte is om ook zelf hierin initiatieven te nemen. Op dit moment willen we twee stappen tegelijk zetten. 

Stap 1: Inventariseren

We willen inventariseren welke groepen er al zijn, want we weten ook niet alles. Belangrijker nog: veel (nieuwe) gemeenteleden vinden het moeilijk om hun weg te vinden in de gemeente als ze op zoek zijn naar een groep (bv. een bijbelgroep, een gebedsgroep of een vrouwengroep).Via onderstaande button kom je bij een vragenlijst. Daar worden vragen gesteld met als doel om enerzijds te inventariseren welke bestaande groepen er al zijn en anderzijds aan wat voor soort groepen er behoefte is.

Stap 2: Groepen opstarten

Als kerkenraad willen ook direct iets op gang brengen. In een werkgroep van drie pastorale ouderlingen en twee bestuurlijke ouderlingen en de predikant hebben we gekozen voor deze drie (soorten) groepen:

  1. Bijbelgroepen: we horen regelmatig van gemeenteleden dat ze best graag lid zouden zijn van een bijbelgroep (speciaal ook als er in de eigen miniwijk weinig ruimte aan bijbelstudie wordt gegeven) maar niet weten of er groepen zijn waar ze zich bij kunnen aansluiten.
  2. Gespreksgroepen rond maatschappelijke thema’s: we staan als gemeenteleden allemaal midden in de maatschappij waar van alles speelt. Als kerkenraad denken we dat het goed is om meer doelgericht ontmoetings- en gespreksmomenten te creëren rond actuele thema, zoals bijvoorbeeld rond alles wat met corona en de coronamaatregelen te maken heeft.
  3. Meditatieve wandelgroepen: het is ook mooi om meer ontspannende en fysieke dingen samen te doen, zoals wandelen. Hoe mooi is het om al wandelend kennis te maken met gemeenteleden die je nog nooit eerder hebt gesproken en intussen te genieten van het buiten en in beweging zijn!

Naar het vragenformulier

We nodigen je daarom van harte uit naar het vragenformulier te gaan en antwoord te geven op de daar gestelde vragen. Dat zal ons erg helpen om goed in beeld te krijgen wat er al is en waar behoefte aan is.

Vul de enquête in

Lees meer over startende groepen en meld je aan

Op dit moment willen we hier als kerkenraad dus initiërend en faciliterend zijn en zo op een dienende manier iets op gang brengen waarvan we geloven dat het goed is voor groei in inspirerende verbondenheid!

Namens de kerkenraad:

Trijnie Vos, Esther Schrik, Lars Visscher, Paul Bredewout, Jasper Vermeer en Jos Douma