Hemelvaartsdienst van donderdag 25 mei 2017 – 10.00 uur

We vieren in deze dienst als gemeente Hemelvaart. Dat roept de vraag op of we nu geloven in een áfwezige of een áánwezige Heer.

We laten ons leiden door deze woorden van Paulus: “Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen” (Efeziërs 4:10).

Vier het mee vanmorgen. Voorganger is ds. Jos Douma. Muziek en zang worden verzorgd door Rachel Kieneker, Sharon Poolman en Sineke van Heerde.

De liturgie

Welkom
Opening met Psalm 47
Votum en groet
Zingen: Opwekking 576 Als wij samen U aanbidden
Zingen: Opwekking 237 Jezus wij verhogen U
Gebed
Schriftlezingen: Handelingen 1:1-11 en Efeziërs 4:7-16
Zingen: Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots (2x)
Preek ‘Jezus, de Grote Aanwezige’
Zingen: Opwekking 750 Eer en glorie
Gebed
Collecte (luisterlied: Sela, Heer wij kijken omhoog)
Zingen: Opwekking 320 Ere zij aan God de Vader
Zegen en gesproken amen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving