Het gebed van Jezus en het Jezusgebed

DOOR JOS DOUMA | Al vele jaren geleden leerde ik het zogenaamde Jezusgebed kennen. En nu ik een serie blogposts aan het schrijven ben over Jezus’ oproep om je terug te trekken in je huis, de deur dicht te doen en te bidden (Matteüs 6:6), lijkt me dat een mooie gelegenheid jou ook kennis te laten maken met dat Jezusgebed.

Met het ‘gebed van Jezus’ bedoel ik het gebed dat Jezus ons leert om te bidden in onze binnenkamer: het Onze Vader (ik kom daar verderop in deze serie blogposts nog wel weer uitgebreider terug). Met het Jezusgebed bedoel ik een korte gebedszin die al eeuwenlang gebeden wordt, eerst vooral door monniken in kloosters maar steeds meer ook door ‘gewone’ christenen. ‘Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij’.

Oosters-orthodox

Dit gebed heeft zijn wortels in de oosters-orthodoxe traditie. Daar wordt het verhaal verteld van een Russische pelgrim die tijdens een kerkdienst diep in zijn ziel werd getroffen door het woord: ‘Bidt zonder ophouden.’ Hij had het gevoel: dát vraagt God van mij, te bidden zonder ophouden. Hij ging naar veel kerken en hoorde veel mooie preken over het gebed. Maar nergens vond hij het antwoord op de vraag hoe men zonder ophouden kan bidden. Dan trekt hij er op uit om na veel omzwervingen een geestelijk leider te vinden die hem het Jezusgebed leert bidden. Dat gebed is een samenvoeging van de bede van Bartimeüs: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij’ (Marcus 10:48) en het gebed van de tollenaar uit de gelijkenis: ‘God, wees mij zondaar genadig’ (Lukas 18:13).

Hardop of in het hart

Het traditionele Jezusgebed luidt dus zo: ‘Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij.’ De geestelijk leider leert de pelgrim om dit gebed zo vaak te bidden – eerst hardop en later in het hart – dat het op den duur als het ware altijd voortdurend als vanzelf in het binnenste tot klinken komt. Dat is het onophoudelijke gebed.

In deze korte gebedszin zit het hele evangelie als het ware opgesloten. Heer: je belijdt dat Jezus de Heer van je leven is, door de Geest. Jezus: je belijdt dat hij je redder en verlosser is en dat je bij niemand anders heil kunt vinden. Christus: je belijdt dat Jezus Gods messias is, de Gezalfde, vol van de Geest. Zoon van God: je belijdt dat hij echt God én echt mens is. Ontferm u: je belijdt dat je een kwetsbaar en falend mens bent en dat je God echt nodig hebt. Over mij: je geeft jezelf persoonlijk over aan Gods reddende aanwezigheid.

Verborgen

Dat allemaal en nog veel meer ligt als het ware verborgen in deze gebedszin. Het is niet de bedoeling dat je daar over gaat nadenken als je het Jezusgebed bidt, maar het klinkt als het ware allemaal op de achtergrond mee.

Het bidden van steeds deze zelfde woorden heeft als doel dat je juist niet meer zo met je gedachten bezig bent, maar tot rust komt in Zijn aanwezigheid.

Ademen

Ik wil je aanmoedigen om dit gebed te leren kennen. Je kunt het bidden op het ritme van je adem:

Inademen: Heer Jezus Christus Zoon van God,
Uitademen: ontferm u over mij.Lees de eerdere blogs:

  1. ‘Trek je terug in je huis, en sluit de deur’
  2. ‘En bid tot je Vader’
  3. Waar is de Vader?
  4. Hoe krijg ik die deur dicht?
  5. Ja, ik doe mee in uw koninkrijksbeweging!
  6. Mag ik even stilte?
  7. Is niksen ook een vorm van bidden?Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving