Hoopvol Advent vieren

Advent is een tijd van verwachting en hoop. We laten (opnieuw) tot ons doordringen hoe belangrijk het is dat Jezus kwam en ons leven hier op aarde deelde en verloste.

Op de vier Adventszondagen zal er in de diensten worden gepreekt over het thema hoop. We hebben als voorgangers daarover afgestemd zodat er een mooie lijn is in de preken die ons allemaal helpt om het thema van de hoop te laten landen. Hopelijk worden we onder andere door de preken geïnspireerd om hoopverspreiders te zijn in een vaak wanhopige wereld!

Vier Adventszondagen

Eerste Advent 1 december (doopdienst)
Hoop verspreiden: laat uw koninkrijk komen! (Jos Douma over Micha 4:1-8 en Matteüs 6:10a)

Tweede Advent 8 december (viering avondmaal)
Jezus, hoop voor de volken (Jos Douma over Jesaja 61:1-3)

Derde Advent 15 december
Jezus verwachten geeft hoop voor de toekomst (Robert van Ommen over 2 Petrus 3,8-15a, Jozua 2,1-16, Johannes 3,1-12)

Vierde Advent 22 december
Hopen is open staan voor Hem (Wim Noordzij over Psalm 25:1-5, Marcus 1:14-15, Efeziërs 1:17-19)

Project met de kinderen

Ook met de kinderen wordt er verwachtingsvol uitgekeken naar de geboorte van Jezus. Het project heeft als thema: God belooft de Vredekoning!

Het project staat in het teken van vrede. De hemelse vrede die God geeft. In het Bijbelboek Micha lezen we hoe de profeet Micha werkt in Juda. Hij mag in een tijd van bedreigingen aan het volk vertellen over wat er komen gaat, vanuit Gods perspectief. Micha belooft dat God zal ingrijpen en vrede zal brengen. Micha geeft het volk Israël en ons een bijzonder vergezicht. God heeft een plan: de Koning die in vrede zal regeren, komt.

Gezegende en hoopvolle Advent gewenst!

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving