Introductie in een prekenserie: Open leven

Hoe ziet jouw gebedsleven er momenteel uit? Hoe helpt bidden jou om in je dagelijkse bezigheden en ontmoetingen dichtbij God te blijven? Op welke manier vormt bidden voor jou de bron van leven in Gods koninkrijk door de week?

> Ga naar de pagina met de preken en de handreikingen <

Op zondag 6 oktober begin ik met een nieuwe prekenserie in de Plantagekerk. In die serie staat het gebed centraal dat Jezus ons leert te bidden: het Onze Vader. Het wordt wel het volmaakte gebed genoemd, omdat alles erin zit wat we nodig hebben voor ons leven met God in deze wereld. Het is een volmaakt gebed voor onvolmaakte mensen.

Zeven keer zal ik erover preken. Steeds staat een van de zeven beden van het Onze Vader centraal (waarbij ik de aanspraak waarmee het gebed begint ook als een bede zie: ‘Onze Vader in de hemel’). Waarom deze serie? Ik noem vier motieven. 

Verlangen naar groei in gebed

Een eerste motief is meer persoonlijk: ik verlang naar groei in gebed omdat ik merk dat ik bidden vaak moeilijk vind. Ik worstel met vragen als: ‘Waarom aan God vragen wat hij misschien toch niet geeft?’ ‘Waarom tegen God zeggen wat hij toch al weet?’ ‘Waarom tijd besteden aan gebed terwijl er zoveel andere dingen te doen zijn?’ Ik heb de laatste jaren wel veel ontvangen in ‘stil gebed’: tijd met God doorbrengen zonder dat er gepraat wordt, stil en aandachtig zijn in Gods aanwezigheid. Dat vind ik mooi, het past ook bij me als gebedsvorm en het geeft me ook rust en het vertrouwen dat God hoe dan ook aan het werk is, misschien wel juist als ik een tijdje niks doe en niks zeg. Maar er knaagt ook iets: valt er dan niks meer te zeggen in het gebed? Wil Jezus niet dat we ook veel vragen? Wat moet ik dan met die talloze gebeden die ik in de Bijbel tegenkom en die een uitnodiging zijn om ook (zo) te bidden?

Gebedsarmoede

Een tweede motief heeft met het gemeenteleven en het geloofsleven te maken: ik geloof dat er veel gebedsarmoede is in de gemeente, veel biddeloosheid en verlegenheid rond gebed, veel wel-willen-maar-niet-meer-kunnen bidden. Hoe helpen we elkaar daarin? Want dat gebed belangrijk is, staat niet ter discussie. Bidden is de meest wezenlijke manier om onderweg te zijn met God. Zonder gebed wordt het christelijke leven schraal en kaal. Het hart klopt niet meer. De kern is weg. Hoe vinden we samen weer de weg naar het hart van christelijk geloven, hopen en liefhebben, de weg naar het gebed?

Gebed als ontmoeting

Een derde motief ontleen ik aan het jaarthema dat we gekozen hebben in de Plantagekerk: Ontmoeting. Want bidden gaat over ontmoeting. Bidden is de plek waar drie ontmoetingen plaats vinden: de ontmoeting met God, met mezelf en met mijn naaste. In de eerste plaats is er de ontmoeting met God: in gebed leer ik hem kennen, leer ik naar hem luisteren, leer ik zijn stem te verstaan en zijn liefde en goedheid te ervaren. In de tweede plaats is er de ontmoeting met mezelf: in gebed ontdek ik ook wie ik zelf ben, waar ik mee worstel, waar ik naar verlang, wat me dwars zit, waar ik op hoop, waar ik me voor schaam en waar ik schromelijk tekort schiet. In de derde plaats is er de ontmoeting met mijn naaste: in gebed leer ik ook om mijn naaste te zien, de naaste die mij iets te vergeven heeft of waarmee ik mij moet verzoenen, de naaste die om hulp vraagt, de naaste die gezien wil worden, de naaste van wie Jezus zegt dat ik hem of haar moet liefhebben met alles wat in me is. Die naaste is de broer of zus in de gemeente en ook iedere mens die God op mijn levensweg een plaats geeft.

Bidden als drievoudige ontmoeting dus. Bidden als de plek, de ruimte die Jezus biedt waar ik me oefen in ontmoeting en waar ik worstel met alles wat ik moeilijk vind in mijn relatie met God, met mezelf en met mijn naaste.

Een inspirerend boek

Een vierde en laatste motief: ik maakte kennis met een boek dat geschreven is door Gert-Jan Roest (gemeentestichter in Amsterdam: Via Nova, een CGK-gemeente) met de titel ‘Open leven. Ervaar de weg die Jezus wijst’. Gert-Jan stuurde me in mei 2019 een mail met de vraag of ik een aanbeveling voor zijn boek wilde schrijven. Daarvoor moest ik het natuurlijk wel eerst lezen. En dat deed ik. Vanaf de eerste bladzijde raakte het boek me: wat wordt hier op een prachtige manier woorden gegeven aan mijn verlangen om de weg van Jezus te ervaren en om daarin het gebed een centrale plaats te geven. En ik schreef deze aanbeveling: 

Dit boek kan voor jou een echte ontdekkingsreis worden. Als je verder wilt komen in je nadenken over wat het betekent om christen te zijn en als je de weg van Jezus wilt leren gaan, hebben deze bladzijden je heel veel te geven. Ik vind het een gouden greep dat Gert-Jan Roest het gebed dat Jezus aan zijn leerlingen gaf (het ‘Onze Vader’) als model kiest om te leren leven in het mysterie van Liefde. Als je de weg van dit boek gaat, zal er meer liefde in je leven komen: meer frisheid, meer kracht, meer kwetsbaarheid, meer geloof en meer hoop!

Heel mooi aan het boek vind ik ook dat je telkens wordt uitgedaagd om én te bidden én hoop te verspreiden. De binnenkamer van het gebed moet steeds de uitvalsbasis worden voor je gewone dagelijkse leven waar je in de kracht van Jezus’ Geest geroepen wordt om hoop te brengen, licht te verspreiden, te dienen zoals Jezus deed.

Uitnodiging

Ik nodig je bij deze uit om mee op weg te gaan. Zeven zondagen zullen er zijn waarop we samen als gemeente ons laten inspireren door het gebed dat Jezus zelf ons gaf”: een volmaakt gebed voor onvolmaakte mensen. Zeven beden om mee te oefenen in ons dagelijkse leven met God. Zeven levensthema’s ook die naar voren komen als je de betekenis van elke bede probeert te peilen: Vertrouwen, Vreugde, Hoop, Commitment, Vrijgevigheid, Verzoening en Alertheid.

Doe je mee? Luister je mee? Bid je mee? Dat kun je alleen doen. Maar je kunt ook met een of twee anderen deze weg gaan. Of ga hiermee aan de slag in je miniwijk!

Ik weet dat er in je dagelijkse leven en ook in het kerkelijk leven van alles op je afkomt. Er is zoveel wat aandacht vraagt. Misschien is het goed om daarvan iets los te laten en ruimte te maken voor een leerproces waarin Jezus zelf ons onderwijst over bidden. Dat vraagt om toewijding. Dat vraagt om keuzes. Laat je daarin leiden door wat de Geest je duidelijk maakt.

In Christus verbonden,

Jos Douma

p.s. Wat mag je verwachten aan hulp en handreikingen om de weg van Jezus te ervaren door middel van het Onze Vader’?

  • Op deze zondagen gaat de preek over een van de beden van het Onze Vader en dus ook over één van de levensthema’s die aan die beden worden ontleend: 6 oktober, 3 november en 1 december 2019, 5 januari, 2 februari, 1 maart en 5 april 2020 (dit zijn steeds doopzondagen; kijk ook hier)
  • De preek zal steeds beschikbaar komen in uitgeschreven vorm én als luisterpreek.
  • Bij elke preek is er een preeksamenvatting: PreekKracht.
  • Bij elke keer dat er over gepreekt wordt komt er een extra handreiking met: gespreksvragen, gebeds-oefeningen, oefeningen in hoop verspreiden en bijbelgedeelten om te lezen en over te mediteren.
  • Je kunt ook zelf het boek aanschaffen: Gert-Jan Roest, Open leven. Ervaar de weg die Jezus wijst, Buijten en Schipperheijn, Amsterdam 2019.
  • Op de website www.lerenindekerk.nl (van het Praktijkcentrum van de GKv) vind je nog meer materiaal en handreikingen rond dit boek en deze leerweg.
  • En onmisbaar: ga een commitment aan om zelf  en/of met een of twee anderen (of met je miniwijk of andersoortige groep) hiermee aan de slag te gaan.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving