Ja, ik doe mee in uw koninkrijksbeweging!

DOOR JOS DOUMA | Vandaag is de dag dat wereldwijd om 12.00 uur het Onze Vader wordt gebeden, het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Ik doe om 12.00 uur thuis ook mee. Het Onze Vader wordt wel het volmaakte gebed genoemd. En ook wel: het evangelie in een notendop.

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om erop te attenderen dat het Onze Vader in het hart van de Bergrede staat. Precies in het midden! Het hart van de Bergrede klopt in het gebed dat Jezus ons leert. Wat is de Bergrede eigenlijk?

De Bergrede: Jezus’ visioen

De Bergrede is het visioen van Jezus voor een nieuwe wereld waar mensen samen leven zoals God het heeft bedoeld. De Bergrede is Jezus’ bekendste toespraak waarin we de Zoon van God in het hart kijken; uit dat hart komen deze woorden: ‘I have a dream’. De Bergrede is is een leefregel die mensen op aarde de weg wijst naar het goede leven. De Bergrede is een manifest voor Gods koninkrijk op aarde zoals in de hemel. De Bergrede is een weg die naar binnen voert, naar het hart. Let op de beginwoorden: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel’ (Matteüs 5:3). De Bergrede is – nog wat preciezer gezegd – de weg die naar beneden voert en is als zodanig niet geschikt voor mensen die het willen maken in deze wereld, die altijd op zoek zijn naar de weg omhoog, de weg van het succes, de weg van de macht. Jezus wijst een andere weg. De weg van nederigheid, kwetsbaarheid, zachtmoedigheid en verlangen naar gerechtigheid (dat is: ware innerlijke goedheid).

Wie het Onze Vader bidt, moet zich realiseren dat dit gebed dus deel uitmaakt, zelfs de kern vormt van deze Bergrede. De Bergrede is een dringende uitnodiging van Jezus om te participeren in Gods nieuwe wereld, het koninkrijk van God op aarde zoals in de hemel. De Bergrede biedt een koninkrijks-ethiek: zo leven leerlingen van Jezus die kinderen van God zijn. En in het centrum van deze Bergrede maakt Jezus dus duidelijk: dat wordt helemaal niks zonder gebed. Zonder gebed wordt het moralisme. Zonder gebed wordt het leven in eigen kracht. Zonder gebed wordt het een set regels die een hard juk vormen. Mét gebed wordt het een weg die de Geest ons wijst en waarop de Geest ons leidt die ons van binnenuit omvormt naar het beeld van Christus.

Binnenkamer

Het is ook nog goed om ons te realiseren dat dit gebed primair een plek heeft in de binnenkamer, waar Gods kinderen hun Vader in het verborgene ontmoeten. Ik geloof niet dat het verkeerd is dat het Onze Vader het meest publieke gebed van alle gebeden is geworden, maar dat was niet primair Jezus’ bedoeling ermee. Hij zegt:

Als jullie ​bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en ​bid​ tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

En dan geeft hij even later de woorden van het Onze Vader. Primair is dit gebed dus bedoelt voor in de binnenkamer van ons hart, waar de Geest van het koninkrijk ons wil raken en van binnenuit omvormen tot mensen die werkelijk volgelingen van Jezus zijn. In die binnenkamer van het hart, waar we de Vader ontmoeten, vormen de zinnen van het Onze Vader de woorden die ons helpen om bezig te zijn met wat écht belangrijk is als we er tenminste naar verlangen dat Gods koninkrijk op aarde komt zoals in de hemel.

Meebidden

Ik nodig je uit om de woorden van het Onze Vader zo (mee) te bidden vandaag, niet alleen maar als een mooi, kostbaar en verbindend geestelijke ritueel waarin we wereldwijd verbonden zijn, maar ook in het besef: als ik deze woorden meebid, dan zeg ik tegelijk: ‘Ja! Ik doe mee in uw koninkrijksbeweging! Ik zoek eerst uw koninkrijk en zijn gerechtigheid. Ik oordeel niet. Ik verlang naar gerechtigheid en barmhartigheid. Ik kies de weg van nederigheid, zachtmoedigheid, kwetsbaarheid en barmhartigheid. Ik maak me niet langer bezorgd. Ik maak Gods naam ook groot ten tijde van de coronacrisis én ik doe het goede onder mensen waar ik daar de kans voor krijg.’

Oftewel: bid het Onze Vader niet (mee) zonder te groeien in het verlangen om de weg van de Bergrede te gaan, die weg van het koninkrijk, van de Geest, van de liefde, van de vrede. Bid je mee?

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam ​geheiligd​ worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef​ ons onze schulden,
zoals ook wij hebben ​vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van ​het kwaad.

Lees de eerdere blogs:

  1. ‘Trek je terug in je huis, en sluit de deur’
  2. ‘En bid tot je Vader’
  3. Waar is de Vader?
  4. Hoe krijg ik die deur dicht?

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving