Ken jij de achtvoudige weg?

Afgelopen zondag ging de preek over de acht gelukkigprijzingen van Jezus. Ik vind dat de mooiste en misschien ook wel belangrijkste uitspraken die Jezus deed. In deze woorden, aan het begin van de Bergrede, wees én wijst hij de weg aan ieder die als christen wil leven.

Een gemeentelid stuurde me na die tijd een foto toe van een heel oude versie van die acht zaligsprekingen die bij haar nu aan de wand hangt: haar moeder had die gekregen toen ze in 1943 belijdenis deed. Zie de afbeelding bij deze blog.

Je kunt de preek als podcast terugluisteren:

En hieronder geef ik ook de hertaalde gelukkigprijzingen door, nu met steeds het woord ‘Gezegend’ voorop. En je treft ook de acht kernwaarden aan die we kunnen ontlenen aan die acht gelukkigprijzingen.

Gezegend mensen…

Gezegend mensen nederig van hart zijn, want zij zullen het koninkrijk van de hemel binnengaan.
Gezegend mensen die treuren, want zij zullen getroost worden.
Gezegend mensen die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land bezitten.
Gezegend mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Gezegend mensen die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gezegend mensen die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
Gezegend mensen die vrede stichten, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gezegend mensen die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want zij zullen het koninkrijk van God binnengaan.

Acht kernwaarden

1 Nederigheid
2 Kwetsbaarheid
3 Zachtmoedigheid
4 Integriteit
5 Barmhartigheid
6 Zuiverheid
7 Vredelievendheid
8 Standvastigheid