Kennismaken met… Diddy Meijer-Bouwsma (75)

Interview Diddy Meijer-Plantagekerk Zwolle-kennismaken met gemeenteleden-gesprek over geloof-Twitter

Maak kennis met mensen uit de Plantagekerk Zwolle, een plek voor ontmoetingen! Elke maand lees je hier een nieuw persoonlijk verhaal van iemand die bij de Plantagekerk betrokken is. Aan het einde van het gesprek kiezen de interviewer en geïnterviewde samen de volgende gesprekspartner.

Door: Pieter de Boer – Foto: Patrick Ooms

De stem

Als er tijdens een kerkdienst moet worden voorgelezen uit de bijbel, is zij het vaak die naar voren loopt en de microfoon pakt. Even is er de spanning. Maar ze zorgt ervoor dat ze goed is voorbereid. Dan leest ze met haar heldere, duidelijke stem het stuk tekst voor. ‘Ik lever op die manier graag een bijdrage aan het beter begrijpen van de teksten uit de bijbel. Ik wil door goed voorlezen iets doorgeven van de boodschap die er uit deze teksten spreekt.’ Ze vindt het belangrijk met haar stem te laten horen hoe mooi het is wat we als kerk in huis hebben. Net zoals haar vader dit vroeger deed.

‘Ik heb het nodig om actief te zijn’

Oud-lerares Engels en Godsdienst Diddy Meijer-Bouwsma doet graag iets voor de kerk. Naast haar rol bij het voorlezen en haar plek in de miniwijk verzorgde ze al twee keer een workshop in het Leerhuis. Een daarvan ging over de Dode Zeerollen.

Ze heeft het altijd graag gedaan: actief zijn. Haar mooiste ervaring was het geven van de Emmaus-cursus, waarin mensen na hun eerste stappen wat verder kennis konden maken met het christelijk geloof. ‘Voor mijn geloof’ zegt ze heel duidelijk, ‘is het gewoon noodzakelijk actief mee te doen via studie of cursus en zodoende mijn kennis van de bijbel te verdiepen. Ik kan ervan genieten als ik vondsten doe in de bijbel, en… het is ook echt mijn hobby’. Ze hielp ook altijd graag met koffieschenken bij de Lunchpauzediensten op vrijdag. Momenteel brengt ze in de Isala-kliniek een keer per maand liturgieboekjes rond met het programma van de zondagse Isala-kerkdiensten. Ze voelt zich ook bijzonder thuis op vrouwenvereniging ‘Priscilla’ waar vrouwen van verschillende leeftijden samen bijbelgedeelten bespreken en elkaar steunen in het geloof.

De contacten met mensen die niet naar de kerk gaan hebben geleid tot verdieping van haar eigen geloof. ‘Mensen die niet geloven, of op weg zijn te gaan geloven brengen je telkens bij de essentie van het evangelie. Het is niet altijd makkelijk. Ik vind het vooral jammer als mensen ooit wel verbonden waren aan een kerk, maar teleurgesteld er niet meer “aan doen”.’

Vader als voorbeeld

Ze is dochter van een dominee die in kerkelijk rumoerige tijden in Kampen heeft gewerkt. De tijd van de kerkscheuring in Kampen (1967) is een periode waar ze niet graag aan terugdenkt. Voor veel mensen is het geruzie in de kerk een reden geweest om eruit te stappen. Ook in haar familiekring heeft dit geleid tot het nemen van afstand tot de kerk. Zijzelf is gebleven, want haar liefde voor de kerk was groter dan het gedoe. Maar ze heeft er wel een allergie aan overgehouden voor geruzie in de kerk over onbelangrijke zaken.

Gelukkig zijn er nu andere tijden en ziet ze met plezier hoe de kerken in Zwolle juist weer veel meer samenwerken en dat er ook binnen de Plantagekerk een open klimaat heerst. Maar het kan altijd weer verkeerd gaan. Ze weet dit uit eigen ervaring, maar wijst ook op de geschiedenis van de eerste kerken in ‘De handelingen van de Apostelen’, (een van haar meest favoriete bijbelboeken). ‘Kijk maar hoe we daar al worden gewaarschuwd. Er is altijd tegenstand, vaak juist binnen de kerk zelf, die probeert het goede leven in de kerk te verstoren.’

De liefde voor de kerk kreeg ze van haar vader en moeder mee. Als ze terugkijkt naar haar jeugd in de kerk, spreekt ze met trots over haar vader. ‘Als ik hem het avondmaal zag bedienen aan die mooi gedekte tafel, dacht ik altijd: ja, zoals vader het doet, is het toch het mooist.’ Onvermijdelijk komt dan de vraag of zij misschien zelf ook graag dominee was geworden? Met een open blik antwoordt ze enthousiast: ‘Ja, dat zou ik graag hebben gedaan.’ Maar voor de jonge vrouw van toen liep het leven anders. Toch heeft ze – zegt ze – in het geven van onderwijs haar wens wel verkregen.

Het mooie van verschillende generaties

In de Plantagekerk valt op dat er zoveel jongeren zijn. Het aantal ‘grijze koppen’ is relatief gering. Het is voor ouderen daardoor wel eens moeilijk zich te kunnen herkennen in wat er allemaal gebeurt. Vandaar dat Diddy graag wil vertellen over het belang van ouderen. Juist in een tijd waarin zoveel verandert en er weinig vastigheden meer zijn, kan deze generatie iets van houvast bieden voor jongeren. Ouderen weten hoe tijden van onzekerheid en zoeken later vaak worden gevolgd door een periode van tot je bestemming komen en ervaren hoe God toch alles weer ten goede heeft gekeerd.

Over haar eigen zorgen en verdriet in haar leven – ze scheidde van haar eerste man – zegt ze nu: ‘Ik heb vaak gedacht dat het met mijn gezin helemaal niet meer goed zou komen, en toch zie ik nu hoe God met een kromme stok toch een rechte slag kan slaan.’ Dat wil ze graag aan de nieuwe generatie doorgeven: hoe God een houvast is. ‘Ik heb gezien hoe gebroken het leven is, maar dat je je leven toch in alle omstandigheden aan Hem kunt toevertrouwen.’

Als het gaat over de nieuwe generatie, uit ze haar zorg, maar heeft ze ook vertrouwen. Zorg, omdat jonge mensen in zo’n onoverzichtelijke tijd leven, met veel minder houvast dan zij zelf kreeg. Maar tegelijk heeft ze vertrouwen in de nieuwe generatie in de kerk, die het geloof in deze tijd weer opnieuw oppakken en er heel bewust mee omgaan: ‘Het is nodig dat er steeds weer nieuwe vormen komen, bijvoorbeeld nieuwe vertalingen, nieuwe muziek en liederen.’ De oud-lerares zegt dan met een glimlach: ‘Wij gebruikten op school de boeken ook niet langer dan 8 jaar’.

Teksten die de boodschap doorgeven

Teksten spelen bij het doorgeven een grote rol. Ze bieden – net als rituelen – houvast.‘Of het nu de bijbelteksten zijn, de talloze liederen of teksten uit de kerkgeschiedenis, formulieren. Ze zijn allemaal waardevol en God wil daar doorheen tot ons spreken.’ Van Diddy mag de kerk dan ook best wel wat vaker vasthouden aan herkenbare formuleringen.

Van de liederen is Liedboek-lied 479 haar meest favoriete: ‘Aan u behoort o Heer der Heren’. ‘In dit lied van Jan Wit zit zoveel in een notendop. Wat kun je daar veel van leren en meenemen voor je leven!’ zegt ze enthousiast.

Ze ziet het als een estafette: ‘We hebben in ons leven veel om door te geven aan de volgende generatie. Daarom is het zo belangrijk de boodschap goed door te geven, door het mooi voor te lezen, door elkaar iets te leren, moed in te spreken.’ Dat gebeurt in de kerk en daar draagt ze graag haar steentje aan bij. Zo geeft ze de liefde voor de kerk die ze zelf ontving ook graag weer aan anderen door.


De volgende keer in Kennismaken met… gaan we in gesprek met Reina Valkman (37)

Lees ook een eerder interview met Sharon Poolman (24): ‘Ik heb geleerd anders naar de kerk te kijken’

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving