Kerkdienst op 4 mei in de Plantagekerk

Je bent van harte welkom in de 4 mei-kerkdienst in de Plantagekerk. Het thema is: ‘Vrijheid om te kiezen’.

De dienst duurt van 19.00 tot 19.45 uur. Aansluitend vindt tegenover de Plantagekerk de Zwolse herdenking plaats bij het oorlogsmonument plaats. Om 21.00 uur begint er een Herdenkingsconcert in de Plantagekerk.

Programma:

 • Welkom
 • Gesproken votum en groet
 • Zingen: Nieuwe Liedboek Gezang 1010:1,2 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’
 • Gedicht ‘Deze bijeenkomst’ (Huub Oosterhuis)*
 • Gebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek Gezang 1010:3,4 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’
 • Schriftlezing: Jesaja 49:8-13
 • Korte overdenking
 • Zingen: Psalm 43:3 (vrouwen), 4 (mannen), 5 (allen)
 • Gedicht ‘De stilte spreekt (Charlotte Fontijne, 4 mei 2012)**
 • Voorbeden en gezamenlijk Onze Vader
 • Zingen: Nieuwe Liedboek Gezang 416 (aangepaste tekst)***
 • Zegen

 

* Gedicht ‘Deze bijeenkomst’ (Huub Oosterhuis)

Deze bijeenkomst moge ons geven kracht
dat wij niet wanhopen aan ooit vrede op aarde.

Wij die ons de Tweede Wereldoorlog nog heugen,
onze verloren naaste dierbaren,
– het gaat nooit over

wij, nog levende mensen
hier aanwezig om te gedenken
alle vervolgden, opgejaagden, vermoorden;
allen die in het Koninkrijk van de Nederlanden
of waar ook ter wereld
zijn gevallen
toen en in later dagen van oorlog;
en ook hen die werden uitgestuurd
om vrede te stichten
en daarbij omkwamen –

                                             op deze avond
van de Vierde Mei, van weer nieuwe lente,
en opnieuw staan de bomen in bloei –
nu en straks in twee minuten van stilte
hopen wij, dromen, bidden,
dat een einde zal komen aan de
jacht op mensen,
onrecht – honger – haat-en-geweld

 

** Gedicht ‘De stilte spreekt’ (Charlotte Fontijne, 4 mei 2012)

De stilte spreekt
Hoorde u het?
Toeschouwer op de bank
Hoorde jij het net?
Kindje aan je papa’s hand

Zij die het horen,
Luisteren
Heb je gevonden waar het ontspringt?
Alleen,
Hoor je hen fluisteren
Terwijl, nu wij tezamen
Hun spreken harder klinkt

Men zegt: ‘Twee minuten is het stil’
Zo heb ik ze nooit beleefd
Stilte is als er mensen zwijgen
Maar elk van deze stemmen leeft

Ik hoorde in de stilte geen zwijgen
Een soldaat sprak tegen mij
Over liefde voor zijn gezin
Hoe hij van hen houdt
Zijn stem klonk vredig en blij

Die mevrouw hoorde net geen zwijgen
Een stilte allerminst
De stem van haar grootvader sprak
Hoe trots hij op haar is
Zijn stem,
Van binnenin

Zij die niet geluisterd hebben,
Hebben niet gehoord

Maar, het hindert niet
Luisteren kan altijd
Hun stemmen klinken voort.

 

*** Aangepaste tekst 3 coupletten Gezang 416

Ga met God en hij zal met je zijn:
met genade, troost en zegen
jou nabij op al je wegen.
Ga met God en hij zal met je zijn.

Ga met God en hij zal met je zijn:
uit gevaar, in bange tijden
door zijn liefde jou bevrijden.
Ga met God en hij zal met je zijn.

Ga met God en hij zal met je zijn:
door zijn Geest je vrede geven
jou in vrijheid laten leven.
Ga met God en hij zal met je zijn.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving