Kerkdienst zondag 1 mei 10:00 uur

jouwlevenligtmetChristusverborgeninGodNa een bruisende week met op dinsdag een prachtig Koningsnachtconcert in de Plantagekerk en op woensdag een schitterende Koningsdag komen we in de Stad vol Engelen als gemeente weer bij elkaar. Om onze Koning te ontmoeten en te eren! En om in de Geest van Jezus sámen te zijn en verbinding met elkaar te zoeken. 

Op deze zondagmorgen worden er drie kinderen gedoopt: Emke van der Vegt, Elías Pinto en Moos van der Vegte. Wat een feest! En we gaan luisteren naar het Woord van God. Kolossenzen 3 vers 3 zal centraal staan (lees in dit verband ook: Samen van Pasen naar Pinksteren: 50 dagen opstaan).

In de NBV 2004 klinkt dat vers zo: ‘U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God‘. In de BGT 2014 is het zo vertaald: ‘Er is niets in deze wereld dat nog macht over jullie heeft. Als christenen horen jullie nu al bij de hemelse wereld van God.‘ Deze woorden zullen ons inspireren om de betekenis van de doop tot ons door te laten dringen en ons te verwonderen over wat God door zijn heilige Geest daarin geeft.

God en elkaar ontmoeten
Welkom en mededelingen
Gezongen votum, groet, en gezongen amen
Zingen: Liedboek Gezang 460:1A,2V,3A,4M,5A
Gebed
Zingen: Opwekking 159 Here, der Heren, Koning der koningen

Bediening van de doop
Dooponderwijs
Zingen: God kent jou vanaf het begin (Youtube)
Vragen en Ja-woord van de ouders
Doop van Emke, Elías en Moos
Zingen: Opwekking 602 Vrede van God
Vraag aan de gemeente
Zingen: Psalm 96:2,4 Leer ieder volk zijn glorie prijzen
Gebed
> Regenboogkids vertrekken

Luisteren naar Gods Woord
Schriftlezing: Kolossenzen 3:1-4 (NBV én BGT)*
Preek over Kolossenzen 3:3
Gebed
Zingen: Opwekking 576 Immanuel
Zingen: Opwekking 349 Hij is verheerlijkt

Weer met God op weg gaan
Het evangelie van Gods wet
Zingen: Opwekking 710 Zegen mij
Voorbeden
Collecte
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Opwekking 174 Juicht, want Jezus is Heer
Zegen
Zingen: couplet 1 en 6 van het Wilhelmus

*Kolossenzen 3:1-4 (NBV) spreken we samen hardop uit: Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.

*Kolossenzen 3:1-4 (BGT) wordt voorgelezen: Toen jullie gedoopt werden, zijn jullie samen met Christus opgestaan. Houd je daarom nu bezig met het hemelse leven. Want Christus is in de hemel. Hij zit naast God, aan de rechterkant. Houd je bezig met de hemel, en niet met deze wereld. Want er is niets in deze wereld dat nog macht over jullie heeft. Als christenen horen jullie nu al bij de hemelse wereld van God. Jullie leven is volledig verbonden met Christus. Op de dag dat hij terugkomt op aarde, zal hij zijn hemelse macht ook aan jullie geven. Dan zullen alle mensen zien dat jullie steeds al bij hem hoorden.

 

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving