Kerkdienst zondagmorgen 8 januari 2017 – 10:00 uur

Welkom vanmorgen! Deze dienst gaat over vriendelijkheid: de vriendelijkheid van God en vriendelijkheid als vrucht van de Geest. Deze zin inspireert ons vanmorgen: ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht, zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht‘. 

We vieren in deze dienst ook de maaltijd van Jezus. Als we hem in het gezicht kijken, zien we God zelf: vriendelijk en licht, veilig en genadig. Voorganger is ds. Jos Douma

Welkom en mededelingen
Gezongen votum, zegengroet en gezongen amen
Zingen: Kerkboek Gezang 174:1,2 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’
Gebed
Zingen: Kerkboek Gezang 174:3 ‘Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft’
Schriftlezing: Titus 3:1-7
Zingen: Psalm 34:6,7,8
Kindermoment
> Regenboogkids vertrekken
Preek
Zingen: Opwekking 355 ‘U die mij geschapen hebt’ (2x)
Avondmaalsonderwijs
Zingen: ‘Samen in de kerk van Jezus’ (wisselzang, melodie ‘Samen in de naam van Jezus’)*
> Regenboogkids komen terug
Viering Avondmaal
Zingen: Psalm 107:1,3
Voorbeden
Collecte
> Regenboogkiods komen terug
Zingen: Psalm 67:1,2
Zegen en gezongen amen

*Tekst van ‘Samen in de kerk van Jezus’

1 Vrouwen:
Samen in de kerk van Jezus
willen wij Gods wegen gaan.
Zoals schapen in de kudde,
achter onze herder aan.
Allen:
Samen lezen, samen delen,
met de glimlach van de Heer.
Samen eten en genieten,
aan zijn tafel, keer op keer.

2 Mannen:
Samen lezen, delen, eten.
God verandert ons totaal.
Als wij liefde krijgen, geven,
wordt het licht, leef je royaal.
Allen:
Samen lezen, samen delen,
met de glimlach van de Heer.
Samen eten en genieten,
aan zijn tafel, keer op keer.

3 Allen
In gemeenschap met de ander
vult Gods liefde ons tekort.
Waar de Geest waait, gaan wij proeven
hoe het leven Heerlijk wordt.
Samen lezen, samen delen,
met de glimlach van de Heer.
Samen eten en genieten,
aan zijn tafel, keer op keer.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving