Kerstavonddienst zaterdag 24 december 21.00 uur

Ben je erbij? Nodig familie, vrienden en buren uit om ook te komen!

Programma

Zingen: Als alles duister is / Licht van de wereld / Kerstnacht boven Betlehem
Gebed
Luisterlied: Breathe of heaven
Lezen: Johannes 1: 1-18
Zingen: Licht in de nacht / Komt allen tezamen / Hoor de eng’len zingen d’eer / Eer zij God in onze dagen
Overdenking ‘In het Licht?
Zingen: Naar het licht toe
Overdenking: ‘In het Licht!’
Gebed (met stiltemoment)
Zingen: In het licht / Joy to the world / Joyful joyful / Koning tot in eeuwigheid / Gloria in excelsis Deo
Zingen: Glorie aan God / Licht van de wereld
Zegen