Lectio divina in de Plantagekerk Zwolle

Onlangs is bij Royal Jongbloed ‘Samen luisteren in de stilte’ verschenen, over de praktijk van het ‘bijbellezen met je hart’, zoals lectio divina kortweg kan worden uitgelegd. Afgelopen vrijdag 1 maart werd het boek gepresenteerd tijdens een Leerhuisavond in de Plantagekerk te Zwolle.

Lectio divina is een manier van bijbellezen die al door de vroegste monniken in kloosters wordt beoefend en die gepaard gaat met stilte en meditatie. Lectio divina kent vier stappen: lectio (lezen), meditatio (mediteren), oratio (bidden) en contemplatio (stilte).

Samen luisteren in de stilte

Diverse auteurs hebben meegewerkt aan het boek, onder wie predikant Jos Douma uit Zwolle, die al jaren bezig is om lectio divina in Nederland op de kaart te zetten. Maar ook de veelgelezen monnik Anselm Grün en de auteur John Lapré, de Zweedse theoloog Peter Halldorf, de monnik Thomas Quartier en radiopresentator en dominee Elsbeth Gruteke.

Jos Douma: “Al vele jaren ervaar ik de kracht van lectio divina. Deze manier van biddend Bijbellezen helpt me om woorden van God uit de Bijbel dieper door te laten dringen, tot in mijn hart en ziel. Zo ervaar ik ook veel meer Gods liefdevolle aanwezigheid die door de woorden heen naar me toekomt. Het mooist vind ik het om de lectio divina samen met anderen te beoefenen. Samen een tijd stil zijn terwijl we allemaal dezelfde Bijbeltekst tot klinken laten komen in hoofd en hart, en daarna iets met elkaar delen van wat de Geest deed in die tijd van stilte.”

40dagentijd

Het boek verschijnt voor de 40dagentijd, die op 6 maart begint, zodat het meteen kan helpen om met lectio divina en de bijbel op weg te gaan naar Pasen.

Lectio divina in Zwolle

Een andere actie bij dit boek is de verzameling van 40 plekken in Nederland waar lectio divina kan worden beoefend. Via social mediakanalen is hiertoe een oproep gedaan. Een kaart met alle locaties is te vinden op: www.contemplatio.nl/lectio-divina-locaties.

In Zwolle zijn er in deze 40dagentijd ook 28 kansen om een lectio divina-samenkomst mee te maken. Hier vind je een overzicht.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving