Maak de online Oudejaarsdienst mee!

De onderdelen van de dienst van vanavond zijn allemaal van tevoren opgenomen. Om 19.30 uur start de uitzending van deze inspirerende en verbindende oudejaarsavondviering op YouTube. Wees erbij en maak het mee!

NAAR YOUTUBE

Video overdenking: https://youtu.be/xT9w2uv3SUY
Video geboren kinderen: https://youtu.be/E52QPmbkYik

Liturgie van de dienst

Lied
Nieuwjaarswensen van gemeenteleden
Opening met welkom, bijbelwoord en gebed
Nieuwjaarswensen van gemeenteleden
Lied
Bijbellezing: Jesaja 41:1-10
Overdenking: ‘Ik zal je sterken’
Lied
Deze kinderen zijn in 2021 geboren
Nieuwjaarswensen van gemeenteleden
Diaconaal moment met collecte
Gebed en voorbede
Nieuwjaarswensen van gemeenteleden
Slotlied