Mooie verhalen uit miniwijken

dinner-601576_1280In de Plantagekerk gaan we het komende half jaar extra aandacht geven aan de miniwijken. Miniwijken worden gevormd door zo’n 12 tot 15 adressen die dicht bij elkaar in de buurt liggen. De gemeenteleden die daar wonen ontmoeten elkaar regelmatig in samenkomsten en geven elkaar ook hulp wanneer dat nodig is. In een grote gemeente als die van de Plantagekerk (meer dan 1050 leden) zijn deze miniwijken onmisbaar als je mensen wilt leren kennen en een persoonlijk gevoel van verbondenheid wilt ervaren.

Met het oog op die aandacht en bezinning is er een kleine enquête gemaakt waarop inmiddels 33 reacties zijn binnen gekomen. Maar dat kunnen er natuurlijk nog veel meer worden! Vul de enquete in (kost maar enkele minuten).

Uit de reacties op de vraag ‘Wat was in de voorbije maanden een mooi moment in jouw miniwijk?’ geven we hieronder wat door. Reacties op andere vragen zullen op een later moment ook de aandacht krijgen.

Wat was in de voorbije maanden een mooi moment in jouw miniwijk?

 • Dat er gememoreerd werd aan de open sfeer die er op de maandelijkse bijeenkomsten is. De leeftijden in de wijk verschillen nogal, dit wordt door iedereen als waardevol ervaren.
 • Tijdens een bijbelstudieavond waren broers en zussen mooi eerlijk en kwetsbaar. Sinterklaas vorige week, heel fanatiek! Een boswandeling.
 • Samen eten met de kinderen er bij was geslaagd. Bij ziekte helpen met koken.
 • Openheid tijdens de ontmoeting op de miniwijkavond. Delen van geloofstwijfel versus bemoediging, elkaar meenemen in het geloof, achter Jezus aan.
 • Gezamenlijke maaltijd en afscheidsavond van leden die zijn verhuisd.
 • Gezellig samen zijn maar ook moeilijkheden bespreken. Het voelt wel alsof je bij elkaar terecht kan.
 • De laatste bijeenkomst, waar we een mooie planning hebben gemaakt voor dit jaar en een Whatsapp-groep hebben aangemaakt om nog meer betrokken te blijven bij elkaar. Iedereen heeft veel zin in een gezellige tijd met elkaar en vindt het ook prettig om elkaar beter te leren kennen, juist omdat we zo dichtbij elkaar wonen.
 • Ontmoeting in de maandelijkse bijeenkomst en in de zondagse samenkomsten. Gezamenlijk gebed met en voor elkaar. Delen van vreugde (zwangerschap) en verdriet (overlijden in familie). Bestudering PreekKracht, met aanzet tot ‘er iets mee doen’.
 • Iemand blij maken met het brengen van een maaltijd, wanneer er moeite is. En kennismaken met een nieuw lid dat heel nieuwsgierig is naar de miniwijk en op zoek is naar goede gesprekken waarin hij kritische vragen mag stellen.
 • Afgelopen zondag. Mooie avond met behulp van kaarten op tafel. Dit gaf toch even de verdiepingsslag in de gesprekken. Mooi om twijfel en geloofservaringen met elkaar te delen.
 • Bijbelstudie, samen biertje drinken in de stad.
 • Een avond waarop we samen een bijbeltekst hebben gelezen en ‘geproefd’ op de manier van lectio divina. Dat leidde tot mooie gesprekken en kwetsbare uitwisseling.
 • Een goed gesprek met elkaar over alle miniwijkleden die aanwezig maar ook afwezig waren zonder te roddelen of oordelen. Maar gewoon weten hoe het met de ander is. Daarna een mooi concreet gebed.
 • Afgelopen week met een deel van de miniwijk gegeten en spelletjes gedaan met mannen uit Syrie, komende donderdag hierop een vervolg. Bijbelstudie met de miniwijk komt op gang. Kookroosters bij geboortes en langdurige ziekte.
 • De drukbezochte ‘barbecue’ tijdens het startweekend, die vanwege de regen spontaan veranderd werd in gourmetten. Was leuk voor kinderen, tieners en volwassenen.
 • Samen eten bij elkaar op maandag. Helpen van ouder echtpaar door om de beurt een dag te koken.
 • Boswandeling: leuk om ook eens als complete gezinnen samen te zijn.
 • Samen een avond in gesprek maar ook praktische hulp aan elkaar kunnen geven
 • Toen de laatste keer een miniwijklid mij zei dat ze het leuk vond ons / mij in de groep te hebben was dat wel bijzonder. Uiteindelijk is het leeftijdsverschil aanzienlijk.

Allemaal mooie verhalen dus. Het woord ‘samen’ speelt een belangrijke rol. En dat past ook bij de visie die we graag in de miniwijken handen en voeten willen geven: samen lezen (luisteren naar God, Bijbellezen, geloofsgesprekken voeren), samen delen (vertellen wat je bezighoudt, kwetsbaar kunnen zijn bij elkaar, goede gesprekken voeren, elkaar zien en waarderen) en samen eten (samen maaltijden houden en andere actieve dingen doen zoals wandelen).

Wil je de enquête ook invullen en zo een bijdrage leveren aan aandacht en inspiratie voor het goede leven in de miniwijken. Dit is de enquête.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving