Nieuwjaarsdienst om 11.00 uur

Je bent van harte welkom bij deze kerkdienst op nieuwjaarsmorgen. We starten deze keer een uurtje later: om 11.00 uur!

Deze dienst is de eerste in een serie van 12 diensten waarin we stilstaan bij het thema ‘Leven met God vauit 12 eenvoudige woorden’.

Maak de dienst online mee

Kijk de video over het thema

Liturgie

Welkom
Votum en groet
Zingen: Opwekking 518 ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’
Zingen: Opwekking 753 ‘Symfonie’
Gebed
Zingen: Opwekking 689 ‘Spreek, o Heer, door uw heilig Woord’
Schriftlezing: Exodus 3:1-15
Preek ‘Leven met God: Hier’
Zingen: Opwekking 679 ‘Hij is hier’
Zingen: Opwekking 642 ‘De rivier’
Mededelingen
Voorbeden
Collecte
Zingen: Sela ‘Ik zal er zijn’
Zegen