Nieuwjaarsdienst zondag 1 januari 2017 – 11:00 uur

geestWat zijn jouw goede voornemens op deze eerste dag van een nieuw jaar? Vanmorgen staan we er bij stil dat Gods goede voornemen altijd al is geweest: zijn heilige Geest aan ons geven!

Daar was alles op gericht in de komst van Jezus: dat door hem de Geest kon komen. Door hem kunnen we weer in vrijheid leven (‘Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid’), als geliefde zonen en dochters van God (‘De Geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn’). Laten we als gemeente samen als ons goed voornemen formuleren dat we luisteren naar dit gebod: ‘Laat u leiden door de Geest!’

In deze dienst wordt Lotta Tijssen gedoopt. Voorganger is ds. Jos Douma. De muzikale begelediing wordt verzorgd door Henk Visscher (orgel) en Nienke van der Vegte (piano en zang).

Tijdens deze dienst is er geen creche en is er geen programma voor de Regenboogkids. Alle kinderen, ook de allerkleinste, zijn van harte welkom om er de hele dienst bij te zijn! We zingen veel. En de overdenking zal kort zijn.

God en elkaar ontmoeten
Welkom
Zingen: Sela, Votum
Zingen: Opwekking 733 – ‘Tienduizend redenen’
Gebed

De doop vieren
Dooponderwijs
Zingen: Sela – ‘In het water van de doop’
Doopvragen, doop van Lotta Tijssen, vraag aan gemeente
Zingen: Sela – ‘Zegen haar’
Gebed
Zingen: Opwekking 354 – ‘Glorie aan God’

laatuleidendoordegeestLuisteren naar Gods woord
Schriftlezing: Galaten 5:16-26 (Bijbel in Gewone Taal)
Overdenking: Laat je leiden door de heilige Geest
Zingen: Opwekking 343 ‘Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart’ (2x)

Met God op weg gaan
Voorbeden
Collecte
Zingen: Sela – ‘Ik zal er zijn’
Zegen en samen gesproken amen

Aangepaste tekst Zegenlied, om Lotta Tijssen toe te zingen

Zegen haar op de weg die zij moet gaan.
Zegen haar op de plek waar zij zal staan.
Zegen haar in alles, wat U van haar verlangt.
O God, zegen haar alle dagen lang!

Vader, maak haar tot een zegen;
ga haar niet voorbij.
Regen op haar met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot haar
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in haar.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor haar.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving