Oudjaarsavond 31 december 2016 – 19:30 uur

deeljebijbeltekst_plantagekerk-zwolle-vrucht-van-de-geest-geduld_decVanavond komen we samen om 2016 af te sluiten. We doen dat door samen te zingen, samen te bidden, samen te lezen en samen te delen.

We laten ons inspireren door de Bijbeltekst die in de maand december op het liturgiebord in de kerkzaal staat, vanwege december als de maand van het geduld: Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is.

Wees welkom! Voorganger is ds. Jos Douma. De samenzang wordt begeleid op het orgel door Henk Veenstra.

Welkom
Gezongen votum, zegengroet en gezongen amen
Zingen: Liedboek voor de Kerken Gezang 21:1,2,3 ‘Alles wat adem heeft love de Here’
Gebed
Zingen: Liedboek voor de Kerken Gezang 21:7 ‘Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen’
Schriftlezing: 2 Petrus 3:1-18
Zingen: Psalm 90:1,2 ‘Gij zijt geweest, o HEER, en Gij zult wezen’
Overdenking over 2 Petrus 3:15a Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is
Zingen: Kerkboek Gezang 147:1,2,4 ‘Maak muziek voor God de Vader’
Moment van gedenken
Zingen: Nieuwe Liedboek voor de Kerken 416:1,2,3,4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
Gebed, dankzegging en gezamenlijk Onze Vader
Collecte
Zingen: Psalm 95:2,3 ‘De Heer is groot, een God vol kracht’
Zegen en gezongen amen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving