Oudjaarsavond – Tot slot: een heilige kus

Je bent van harte welkom in de Oudjaarsavonddienst in de plantagekerk die begint om 19.30 uur. We sluiten samen het jaar af door te luisteren naar het slot van een van de brieven van Paulus.

Deze woorden staan centraal: ‘Groet elkaar met een ​heilige​ kus. (…) De ​genade​ van de ​Heer​ Jezus ​Christus, de ​liefde​ van God en de eenheid met de ​heilige​ Geest zij met u allen‘ (2 Korintiërs 13:12-13).

In de overdenking komt ook dit gedicht van Abel Herzberg voorbij:

Er is in ieder woord een woord,
dat tot het onuitsprekelijke behoort.
Er is in ieder deel een deel
van het ondeelbare geheel.
Gelijk in elke kus, hoe kort,
het hele leven meegegeven wordt.

Welkom om deze dienst mee te maken!

Liturgie voor de dienst

Gesproken votum en zegengroet
Zingen: Opwekking 708 – Hoe groot is uw trouw, o Heer
Gebed
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Gezang 119:1,2,5 – De kerk van alle tijden
Lezen: 2 Korintiërs 13:5-13
Zingen: Kerkboek Gezang 108 – Halleluja, eeuwig dank en ere
Preek
Zingen: Opwekking 520 – Wees mijn verlangen
Dankgebed
Collecte (luisterlied: Sela – Maranatha)
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 710 – Gebed om zegen
Zegen en gesproken amen
Uitlooplied: Opwekking 733 – Tienduizend redenen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving