Paasdienst zondag 27 maart, 19.00 uur

Elke laatste zondag van de maand verzorgen we samen met de NGK Zuiderkerk om 19.00 uur een Vesperdienst in de Plantagekerk. In deze dienst op Eerste Paasdag gaat ds. Han Hagg voor. Het thema is: genezing. 

Preludium om 18.55 uur
Welkom en introductie
LvdK 73 en 222
Moment van stilte en concentratie op de Opgestane Heer
Votum en zegengroet (gesproken)
Lied: LvdK 222 Jezus is ons Licht en Leven (NB: met noten in beeld)
Gebed
Lezing I Psalm 103:1-5, 8-14
Lied: LB 657 Zolang wij adem halen
Lezing II Lucas 24:13-35
Lied: LvdK 73 De Heer is onze reisgenoot (NB: met noten in beeld)
Meditatie
Moment van stilte overgaand in voorspel naar Lied van de Opstanding (melodie Psalm 149; Hans Bouma) (zie onder)
Kyriegebed – 1x onderbroken door gezongen Kyrie en aan het slot idem.
Belijdend lied: LB 939 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop: u zorgt voor mij (mel. Ook te vinden als Opw. 575)
Gedicht Kees Smits
Meditatieve muziek (verstild aansluitend op gedicht)
Slotlied: Geprezen zij de heer die eeuwig leeft (mel. Rule Brittania) (staande)
Zegen – en als amen daarop: reprise ‘Halleluja, geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op zich nam’
Postludium (ong. 2 minuten)
Collecte bij de uitgang

Lied van de Opstanding (Hans Bouma) mel. Psalm 149

Jezus, U bent de Goede Herder,
Waar alles doodloopt gaat U verder,
U komt ons diep verval te boven,
Ons leven bloeit weer open.
Wat ons drukt neemt U van ons af,
onze schuld droeg U naar uw graf,
U hebt ons eindeloos doorstaan,
U maakt voor ons ruim baan.

Wij volgen U, o Vredebode,
U bent de eersteling der doden,
in U zijn wij een nieuwe schepping,
U bent onze bestemming.
Veelbelovend gaat u ons voor,
onverstoorbaar leven wij door,
wie opgewekt in U gelooft
rijpt voor de grote oogst.

Zolang wij ademhalen LB 657

Zolang wij ademhalen,
schept Gij in ons de kracht,
om zingend te vertalen,
waartoe wij zijn gedacht.

Elkaar zijn wij gegeven,
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven,
geeft stem aan onze dank.

Het donker kan verbleken,
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen,
zing dan uit alle macht.

God, laat het nooit ontbreken,
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent,
dit lieve leven lang.

Ons lied wordt steeds gedragen,
door vleugels van de hoop,
het stijgt de angst te boven,
om leven dat verloopt.

Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten,
het komend bruiloftsfeest.

LB 939 Op U alleen….

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving