Paasdienst zondagmorgen 27 maart 10:00 uur

legegrafVanmorgen vieren we het Paasfeest. De Heer is waarlijk opgestaan! En ook vieren we dat twee jongeren hun geloof gaan belijden. Samen met hen staan we op in een nieuw leven. We gaan veel zingen om zo onze opgestane Heer te aanbidden en God groot te maken.

We laten ons aanspreken en inspireren door deze woorden uit de Bijbel: ‘Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God‘ (Kolossenzen 3:1). Voorganger is ds. Jos Douma. Een van de bands van de Plantagekerk zal de dienst muzikaal begeleiden.

A God en elkaar ontmoeten
Gesproken votum en groet
Zingen: Liedboek Gezang 215:1,2,3 Christus onze Heer verrees
Zingen: Opwekking 556 Prijst God die ons het leven geeft
Zingen: Opwekking 575 Jezus Alleen
Gebed

B Gods woorden gaan open
Schriftlezingen: Marcus 16:1-8 en Kolossenzen 3:1-11
Zingen: Levensliederen Psalm 16:1,3,4*
Kindermoment
Preek
Zingen: Kerkboek Gezang 92:1,2,3 Nu triomfeert de Zoon van God

C Openbare geloofsbelijdenis
Vragen aan Emma Hoogendoorn en Hermen Oosterhuis en Ja-woord
Zegen en gebed voor Emma
Zingen: Opwekking 692
Zegen en gebed voor Hermen
Zingen: Opwekking 518

D Weer op weg met God
Opgestaan met Christus: Kolossenzen 3:12-17
Zingen: Opwekking 347 Ik geloof in God de Vader
Voorbeden
Collecte (ZIngen: Sela, Juicht en Hij is verheven)
Zingen: 670 Op hem rust mijn geloof
Zegen en gesproken amen
Zingen: Kerkboek Gezang 99:1,2,3 U zij de Glorie

 

*Levensliederen Psalm 16:1,3,4

1
Bewaar mij, want ik schuil bij u, mijn God.
Ik wil mij zielsgraag aan de HEER verbinden:
‘U bent mijn Heer, mijn leven, mijn genot.
HEER, los van u is er niks goeds te vinden.’
De heiligen, die mij veel vreugde geven,
wil ik vertellen hoe je goed kunt leven.

3
Om al zijn goede raad prijs ik de HEER.
Dag in dag uit houd ik de HEER voor ogen.
Ik merk zelfs ’s nachts dat ik nog van hem leer.
Hij staat dan naast me, is om mij bewogen.
Dit maakt me sterk en blijft me blijdschap geven.
Ik leid een veilig en verzekerd leven.

4
U laat mijn ziel de dood niet ondergaan.
U laat mijn heilig lichaam niet ontbinden.
U wijst mij zelf de grote toekomst aan.
Heel dicht bij u zal ik volmaaktheid vinden.
Uw rechterhand zal volop blijdschap geven,
daar is het goed, daar bruist het van het leven!

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving