Pasen: zeg maar ja tegen het leven!

De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja! Dat vieren we op Paasmorgen in de Plantagekerk. We gaan veel zingen, we luisteren naar de stem van de opgestane Heer en Nienke, Petra en Irene belijden hun geloof. Iedereen is van harte welkom om dit feest mee te vieren!

Liturgie

Zingen: Opwekking 174 – Juicht, want Jezus is Heer!
Zingen: Opwekking 554 – Mijn Verlosser leeft!
Woorden van welkom, votum en groet
Zingen: Kerkboek Gezang 95:1-4 – Daar juicht een toon
Zingen: Liedboek Gezang 215:1-3 – Christus onze Heer verrees
Gebed
Zingen: Psalm 16:3,5 – Getrouwe HEER, Gij zijt mijn enig goed

Schriftlezing: Johannes 20:1-18
Zingen: Sela – Alles voor Hem
Preek over Johannes 15:16-17
Zingen: Opwekking 687 – Heer, wijs mij uw weg

Belijdenisvragen voor Nienke, Petra en Irene en ja-woord
Zingen: Liedboek Gezang 456:1-3 – Zegen ons Algoede
Persoonlijke zegen voor Nienke, Petra en Irene
Gebed
Zingen: Opwekking 734 – Adem om van U te zingen

Voorbeden
Collecte
Zingen: Opwekking 213 – U zij de glorie
Zegen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving