Praktijken die karakters vormen?

Pieter Vos_Plantagekerk

Door Pieter Vos

Eén van de uitgangspunten van het gemeentethema ‘Verlangen naar het goede leven’ is dat je karakter gevormd wordt door deel te nemen aan praktijken. Dat lijkt misschien een modern en modieus idee: door praktische oefeningen aan je karakter werken. Ook in opleiding en werk is daar veel aandacht voor. Is dit niet gewoon een vorm van modern zelfmanagement, maar dan in een christelijk jasje?

Juist de nadruk op ‘praktijken’ maakt volgens mij duidelijk dat het hier om iets anders gaat. Een praktijk is namelijk allereerst een gezamenlijke activiteit. Je bedenkt een praktijk niet zelf. Het is een kenmerkende manier van doen van een gemeenschap, met een bepaalde traditie.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat christenen door de eeuwen heen herkenbare praktijken hebben vormgegeven. In het gemeenteproject staat er drie centraal: samen lezen, samen delen, samen eten. Deze praktijken hebben in de gemeenschap van de kerk een specifieke kleur. Bij samen lezen gaat het allereerst om het spellen van het Woord. Samen delen is bij uitstek het delen in de dood en opstanding van Christus, zoals dat in de doop tot uitdrukking komt. En samen eten doen christenen eerst en vooral aan de Maaltijd van de Heer.

De uitdaging is nu om dit lezen, delen en eten te gaan zien als praktijken waardoor je als christen gevormd wordt. Door steeds maar weer samen de bijbel te lezen en uit te leggen, te dopen en te eten en te drinken aan de Tafel van de Heer oefenen christenen een bepaalde manier van leven. Door deze dingen te doen wordt je karakter gevormd, als discipel van Jezus. Als dat niet zo was, zouden we net zo goed andere dingen kunnen doen.

Door samen te lezen oefen je in karakterhoudingen als ontzag, verwondering en ontvankelijkheid. Door de praktijken van ‘samen delen’ en ‘samen eten’ ontwikkel je deugden als barmhartigheid, geduld, afhankelijkheid en opofferingsgezindheid. En dat alles op zo’n manier dat je deze houdingen vooral ook van elkaar leert. Dan kan de gemeente een boeiende groeiplaats van het goede leven worden.

Pieter Vos is theoloog en ethicus aan PThU Amsterdam. Lees hier meer over hem.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving