Preekserie door Hans Schaeffer: Bidden – waar begin je aan?

Hans Schaeffer_miniserie bidden_PlantagekerkOp 6, 13 en 20 december 2015 houdt Hans Schaeffer tijdens drie middagdiensten in de Plantagekerk een mini-serie preken over het gebed.

Door: Hans Schaeffer

In november mocht ik starten met een kleine ‘mini-serie’ over het gebed. We stonden allereerst stil bij het feit dat we bidden tot ‘onze’ Vader. Een meervoud dat eenheid met elkaar onderling als gelovigen benadrukt, en dus tegen individualistisch bidden gericht is. Tegelijk is het bijzonder dat Jezus ons dit leert bidden: ‘onze’ Vader is dan ook uitdrukking van eenheid met Jezus. Een eenheid die al biddend ondervonden mag worden.

Het gebed dat Jezus ons leert bidden kent drie delen. Het eerste deel bestaat uit drie beden (uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede) die ons op God richten. Het middelste deel gaat over ons leven (brood, schuld-vergeving, bewaring tegen de boze). Het laatste deel is een lofprijzing om mee te besluiten.
In deze mini-serie staan we stil bij de eerste beden. De Naam van God, het Koninkrijk van God, en de wil van God. Drie uitgebreide meditaties over deze beden kunnen ons helpen ons bidden te richten en te vormen (6, 13 en 20 december – 16.30 uur).

Tekst: HC 47 – Uw naam worde geheiligd
Lezen: 1 Koningen 18,16-40 en Matteüs 6,5-13

Wat betekent ‘uw naam worde geheiligd’? God werkelijk God laten zijn, Hem zichzelf laten openbaren. Deze God moet bovenaan staan in ons gebed. God op 1.
1 Bidden of manipuleren. Je hebt heidens en christelijk bidden (Mt6). Er is het gevaar dat je God naar je toe wilt halen. Door goed gedrag ‘eist’ dat God je wens verhoort. Vgl 1K18. Met 850 profeten aan de slag, en je uitsloven voor Baäl. Maar ‘God op 1’ betekent: God niet manipuleren. Hij bepaalt zelf wat Hij doet.
2 Gods zaak of jouw zaak. Bovendien mag je God niet claimen voor je eigen project. Christelijk bidden is bescheiden. Zelfs tijdens hongersnood (1K18) God zijn eigen plan laten trekken. Zodat Hij ons tot bekering kan brengen.
3 Bid eenvoudig en vol vertrouwen. Positief zegt Jezus: bid in het verborgene. Neem er tijd voor. Juist omdat je God kunt vertrouwen als je Vader. Gods Naam heiligen – dat is omdat Hij mij moet veranderen, en ik niet Hem.

Vragen:

  • Philip Yancey (Bidden,162) haalt iemand aan die schrijft: ‘Ik vroeg God om ervoor te zorgen dat mijn kinderen zich gedroegen zoals ik wilde dat ze zich zouden gedragen’. Herkenbaar? Wat vind je hiervan?
  • Mag je van God niets eisen? Zo nee: waarom niet? Zo ja: wat dan – en waarom?
  • Jezus zegt: “Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen” (Jh14,14). Hoe kan ik dat rijmen met deze 1e bede uit het Onze Vader?

Tekst: HC 48 – Uw Koninkrijk kome
Lezen: 1 Koningen 19,1-18

Wat duurt het lang voordat ons gebed eindelijk begint… Toch is dit de enige weg! ‘Op aarde zoals in de hemel’ – dat hoort bij alle drie de eerste beden. Dus Gods Koninkrijk is niet iets van de hemel, of van de toekomst alleen. Dit bidden betekent: een einde aan alle kwaad en God die alles in allen zal zijn. Maar het is niet alleen toekomstmuziek want in Jezus was Gods Rijk hier op aarde en is de boze overwonnen. Gods Koninkrijk komt…
… op Gods tijd. Na de indrukwekkende confrontatie met de 850 (!) heidense afgodsprofeten laat de HEER zich zien in vuur uit de hemel. Het volk lijkt overtuigd (1K18,39). Overwinning voor JHWH en zijn knecht Elia. Maar in 1K19 is één dreigement van Izebel genoeg om de zeepbel door te prikken. Elia ziet het helemaal niet meer zitten en wil sterven. Maar God wil hem bij Zijn berg Horeb opvangen. Elia moet leren dat als God op 1 staat, dat Hij dan op Zijn tijd recht zal doen. Gods grote plannen omvatten veel méér dan mijn leven – maar God zij dank omvatten ze altijd óók mijn leven! Daarom mag ik leren vertrouwen dat Gods Rijk op Zijn tijd komt.
… in Gods stijl. Op de vraag van JHWH stort Elia zijn hart uit. Zoveel inzet, en het heeft niks geholpen. Herkenbaar! Op een unieke manier laat de HEER zich dan aan Elia zien. Niet in orkaankracht, vuur of aardbeving – zoals Elia hoopt. Maar in een zachte wind (Gn3,8!). Gods stijl is nooit ‘bruut geweld’. Zoals Jezus Christus de weg van het kruis ging.
… met Gods middelen. Elia herhaalt zijn klacht. Wordt de wereld beter van onze inzet? Dan moet hij van God drie mensen zalven. De oordeelskoning uit Aram – Gods Koninkrijk van gerechtigheid zál komen, zelfs heidense koningen worden ingezet. En Jehu die de hele Baälstroep omver moet werpen. En Elisa – want de profetenlijn gaat door. Jij denkt dat je alleen bent, maar er zijn altijd medegelovigen. Die met jou bidden: Onze Vader – uw Koninkrijk kome. Niet altijd veel – maar God bepaalt de middelen en niet wij.

Vragen:

  • Herken je je (soms) in de moedeloosheid van Elia? Hoe ervaar je dan dit hoofdstuk?
  • Wat is de bemoediging van Gods verschijning in de zachte bries?
  • Hoe zit het met vuur, aardbeving enz – hoort dat dan niet bij God?

Tekst: HC 49 – Uw wil geschiede
Lezen: Romeinen 8,1-17 en Judas 1,20-25

Wat wil je eigenlijk? Het is de vraag die elke coach je stelt m.h.o.o. baan en opleiding; een vraag die je jezelf regel-matig moet stellen om je agenda leefbaar te houden. Vandaag: Uw wil geschiede. Dat betekent verandering van mijn wil (vgl. DL III/IV 16). Deze omkering is werk van de Geest. Richt je op Gods wil!

1 Dat betekent bevrijding door God… Romeinen is een moeilijke brief (2Pt3,16!). Rm8 begint met bevrijding, opluchting, perspectief. Rm7 eindigde met de dood, met niet kunnen veranderen. We zwemmen a.h.w. in stroop i.p.v. water. “Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood?” (Rm7,24). En God kwam om ons daarvan te verlossen, en verschuift onze focus van mijn naam, mijn koninkrijkje, mijn wil – naar: Gods naam, Koninkrijk en wil. Richt je op God, zodat je bevrijd wordt van jezelf.

3 … om te leven als kind van God. Het is echt een moeilijke vraag: verander mijn wil, Vader! Stel dat alles wat ik wil zou uitkomen – hoe zou het leven er dan uit zien? Dit gebed betekent overgave. HC 49: “… zonder tegenspreken gehoorzaam zijn” – dat is niet hetzelfde als ‘zwijgen’, maar betekent juist: vragen stellen! Bidden! Als een kind je Vader van alles vragen. Als wij dit leren bidden, dan is daar Gods Koninkrijk aanwezig!

Vragen:

  • Denk je dat jij wilt wat God wil? Zo nee: wat doe je daaraan?
  • Hoe werkt de Heilige Geest aan die omkering van je wil?
  • Lees Dordtse Leerregels, hst. III/IV, art. 12-16. Herken je je de vernieuwing van je wil bij jezelf?

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving