Samen luisteren naar Gods stem

Wil je graag samen met anderen geïnspireerd worden om met de Bijbel? Dan ben je elke tweede en vierde vrijdag van de maand welkom in de Plantagekerk. Zo ook komende vrijdag 13 november.

Lectio divina

We komen dan samen in de kerkzaal om op de manier van de lectio divina te luisteren naar Gods stem. Lectio divina is een manier van Bijbellezen die haar wortels heeft in de traditie van het klooster. We noemen het ook wel ‘spiritueel Bijbellezen’ of ‘Bijbellezen met je hart’. We nemen de tijd om samen in de stilte te luisteren naar de stem van God die klinkt in een gekozen Bijbelwoord.

Van 10.00 tot 11.00 uur

De opzet van het Bijbeluur is in grote lijnen als volgt:

  • 10.00 uur inloop en ontmoeting (via de hoofdingang van de Plantagekerk; er is beneden in de kelder koffie)
  • 10.15 uur start in de kerkzaal
  • 10.20 uur korte introductie in: lectio, meditatio, oratio, contemplatio (zie uitleg hieronder)
  • 10.30 uur lectio divina-oefening aan de hand van een bijbeltekst
  • 11.50 uur korte nabespreking (collatio)
  • 11.00 uur afsluiting

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving