Stapsgewijs aan de slag met deugden


Door Pieter Vos
Doe_Me_Een_Deugd_Blog_Plantagekerk

Hieronder volgt een voorbeeld van een manier om in 5 stappen met deugden aan de slag te gaan in de gemeente, een groep, een cursus of een miniwijk. Tijdens een eerste bijeenkomst kun je een groot deel van stap 1 tot en met 4 uitvoeren. Maar misschien is er ook behoefte aan om het geheel van de stappen 1 tot en met 3 eerst even te laten bezinken en stap 4 en 5 later te doen.

Stap 1: Kies een deugd, of een ‘praktijk’ waarbij een of meer deugden aansluiten

Het gaat erom dat je keuze aansluit bij wat al enigszins past bij het karakter of de traditie van de gemeente of de groep. Wordt er al veel werk gemaakt van contact en het uitnodigen van buurtbewoners, kies dan bijvoorbeeld voor de deugd gastvrijheid en de bijbehorende praktijk. (Hier vind je voorbeelden van deugden: deugdenproject.nl.)

 • Waarom vinden jullie deze deugd(en) of praktijk als christenen belangrijk?
 • Welke mogelijkheden zie je om er als groep concreet mee aan de slag te gaan?

Stap 2: Ontwikkel inzicht in de deugd door gesprek, lezen en observeren

Om te werken aan deugden is het belangrijk om inzicht in de betreffende deugd te krijgen. Ga in gesprek met elkaar over de verschillende kenmerken van de gekozen deugd.

 • Hoe kun je deze deugd omschrijven?
 • In welke situaties en praktijken is deze deugd vooral belangrijk?
 • Zijn er kenmerkende praktijken waarin deze deugd gepraktiseerd wordt?
  Hoe zien die praktijken eruit?
 • Wat is kenmerkend voor de mensen die eraan deelnemen?

Het is goed en werkbaar om gedurende een week in je eigen leefomgeving te zoeken naar voorbeelden van de deugd. Hoe ziet die deugd er bij mensen uit?

Stap 3: Maak een verbinding met je eigen traditie, praktijken en de deelnemers

Hier gaat het erom dat je de deugd in de eigen gemeente of groep onderzoekt.

 • Zijn er binnen de gemeente of groep al praktijken waarin deze deugd tot uitdrukking komt?
 • Sluit dit aan bij de traditie van de eigen gemeente, groep of kerk als geheel?
 • Zijn er bepaalde gemeenteleden die al heel goed zijn in deze deugd? Wat zie je aan hen? (Het gaat er hier om dat je dit opmerkt bij anderen, binnen of buiten je groep, en dat je de positieve voorbeelden daarvan met elkaar benoemt.)

Vervolgens gaat ieder individueel na in hoeverre de deugd bij zichzelf ontwikkeld is. Dat kan bijvoorbeeld als volgt:

 • Beschrijf een situatie uit je eigen leven waarin de betreffende deugd speelde. Beschrijf deze situatie zo nauwkeurig mogelijk: wanneer, wie, wat, waar, waarom?
 • In hoeverre herken je in je handelen de deugd zoals die in stap 2 is omschreven (welke houding, in welk soort situaties, is er een midden enz.)? Herken je de deugd als kenmerkend voor jouw persoon?
 • Hoe zou je in de door jou beschreven situatie het beste kunnen handelen vanuit de betreffende deugd?
 • Wat zou je willen leren ten aanzien van deze deugd?

Stap 4: Verzamel ideeën om met de deugd aan de slag te gaan in een praktijk en maak een plan

Bij deze stap gaat het erom dat je tot concrete plannen komt zodat er een (versterkte) praktijk ontstaat waarin de deugd of meerdere deugden geoefend worden en tot mooie praktijken leidt/ leiden. Zorg dat de plannen reëel zijn en dat er gemotiveerd aan gewerkt kan worden. Anders kun je het beter niet doen. Tegelijk geldt dat je niet groots hoeft te denken; het kan ‘m in kleine en gewone dingen zitten.
Welke (haalbare) ‘acties’ passen bij de gekozen deugd?

 • Welke praktijk past bij de deugd?
 • Wat is het doel van die praktijk?
 • Hoe kun je in deze praktijk goed samenwerken?
 • Wie gaat wat doen?
 • Wat is daarvoor nodig?

Stap 5: Uitvoeren en evalueren van het oefenen en praktiseren van de deugd

Zorg dat je bij het in praktijk brengen van jullie plannen blijft bedenken hoe dit verband houdt met de gekozen deugd. Neem een afsluitende bijeenkomst van jullie groep om met elkaar door te spreken over wat er in de praktijk is gedaan. Daarbij gaat het er niet om elkaar de maat te nemen. Terugblikkend kun je opnieuw leren en verder komen in de oefening van de deugden en in het samen gemeente-zijn van Christus.

 • Welke mooie voorbeelden van het in praktijk brengen van de christelijke deugden heb je gezien?
 • Wat ging niet goed en hoe zou dat beter kunnen?
 • Welke blokkades hebben jullie ervaren en hoe kunnen jullie daar liefdevol, bescheiden en vergevingsgezind mee omgaan?
 • Hoe willen jullie elkaar blijven versterken als groep en als gemeente van Christus?
 • Wat ging niet goed en hoe zou dat beter kunnen?
  Welke blokkades hebben jullie ervaren en hoe kunnen jullie daar liefdevol, bescheiden en vergevingsgezind mee omgaan?
  Hoe willen jullie elkaar blijven versterken als groep en als gemeente van Christus?

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving