Themadienst 22 mei 2016 – 19:00 uur

themadienst22mei2016

Op zondag 22 mei om 19.00 uur gaat Jos Douma voor in de themadienst ‘In Geest en waarheid‘. Het zal een dienst vol aanbidding zijn. Want onze Vader zoekt aanbidders!

Zang, aanbidding, gebed en lofprijzing zullen centraal staan. De preek gaat over de uitspraak van Jezus in Johannes 4: “De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.”

De dienst begint om 19:00 uur (inloop met muziek vanaf 18.45 uur).

Iedereen is welkom!

Opwekking 762: Heilig bent U God
Opwekking 766: De wind steekt op
Opwekking 576: Immanuel
Welkom, votum en groet
Opwekking 780: Verwachten/ik zie uit naar de Heer
Opwekking 427: Maak mij rein voor U
Bidden
Opwekking 462: Aan Uw voeten Heer
Opwekking 623: Laat het huis gevuld zijn
Lezen: Johannes 4: 19-26 (BGT)
Preek over Johannes 4: 23-24 (NBV) ‘De Vader zoekt echte aanbidders’
Opwekking 501: Vader, mijn God ik aanbid U
Tijd van gebed
Collecte
Opwekking 766: De wind steekt op
Opwekking 762: Heilig bent U God
Zegen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving