Themadienst: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Ga-met-God-10-07-16-voor-web

In deze laatste dienst voor de zomervakantie, geven we elkaar de zegen van God mee. Daarom is als thema gekozen: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. 

We gaan veel zingen om zo God te aanbidden. Ook zal er een korte overdenking zijn waarin we de woorden van het lied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ en de bijbelse verworteling daarvan tot ons door laten dringen. In het kader van samen lezen, samen delen en samen eten ruimen we in deze dienst ook plaats in voor:

  • samen eten: op de plaats van de stoelen zullen in de kerkzaal deze keer tafels staan met daarop brood; tijdens de dienst is er gelegenheid om wat brood te pakken en dat te eten
  • samen delen: in de dienst is er ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van het lied ‘Ga met God en hij zal met je zijn’ voor jou.

Liedboek Gezang 416

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Opzet van de dienst

Opwekking 731 – Hallelujah adonai
Opwekking 623 – Laat het huis gevuld zijn
Welkomstwoord
Opwekking 760 – Wie vrees ik nog
Opwekking 461 – Mijn Jezus mijn redder

Gebed
Lezen
Overdenking
Luisterlied: God be with you till we meet again

Uitleg over eten en delen
Tijd om te eten en te delen
Collecte
Psalmen voor nu 133 – Gefeliciteerd
Juicht / Hij is verheerlijkt (Sela)
Opwekking 698 – Nooit meer alleen

Slotwoord
Gezongen zegen – Ga met God en Hij zal met je zijn
Opwekking 764 – Zegekroon
Opwekking 539 – Kom nu is de tijd
Opwekking 711 – Zijn trouw kleurt de morgen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving