Vesperdienst van zondag 29 januari 2017 – 19.00 uur

Voor deze Vesperdienst (en de andere Ichtusdiensten op deze zondag) is gekozen voor het thema ‘Jezus in 2017’. Voorganger is ds. Jos Douma. Gertjan Ronner bespeelt het orgel.

Gezongen votum – zegengroet – gezongen amen
Zingen: Lied 10 uit Het liefste lied van overzee ‘Christus mijn Heer’*
Bijbellezing 1: Marcus 1:1-11
Stilte
Bijbellezing 2: Filippenzen 2:5-11
Muzikaal moment: J.S. Bach ‘Erbarm dich mein, O Herre Gott’ (BWV 721)
Meditatie ‘Jezus in 2017’
Zingen: Liedboek voor de Kerken 446:1-7 ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’
Gebed
kyrie– Gezongen Kyrie
– Gebeden voor de gemeente
– Gezongen Kyrie
– Gebeden voor de samenleving
– Gezongen Kyrie
– Onze Vader (gezamenlijk)
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Gezang 179a (Geloofsbelijdenis)
Inzameling van de gaven
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Gezang 70:1,2,3 ‘Gij dienaars van Hem, die alles regeert’
Zegen en gezongen amen

*

1. Christus, mijn Heer, U werd één van ons,
U bent één met ons, Mensenzoon.
Die alle zonden van ons neemt,
die in uw liefde voor ons breekt,
hoor, hoe ons lied van liefde spreekt,
Levende!

2. Christus, mijn Heer, leer mij dag aan dag
hoe ik bidden mag, Zoon van God!
Wij doen wat opgedragen is: eten tot uw gedachtenis.
Dat maakt uw kracht mijn lafenis,
Levende!

3. Christus, mijn Heer, U werd één van ons,
U was één met ons, Mensenzoon.
Die zelf de kruisweg is gegaan,
en tot ons heil is opgestaan,
sta oons voor ogen, ga vooraan,
Levende!

4. Christus mijn Heer, ik wil tot U gaan,
wil voor U bestaan, Zoon van God!
Want alle liefde die U biedt
maakt elke dag die ik geniet
tot een geschenk, een dankbaar lied!
Levende!

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving