Vier het Kerstfeest online mee!

Op zaterdag 25 december vieren we als gemeente het Kerstfeest ’s morgens om 10 uur.

De liederen die gezongen kun je alvast beluisteren! Je vindt de playlist op YouTube via deze button:

Playlist Kerstfeest

Maak het feest online mee

Download Kerst Preekbingo (plaatjes)

Download Kerst Preekbingo (woorden)

Liturgie Online Gemeentekerstfeest 2021 in de Plantagekerk

SAMEN GOD ONTMOETEN 10.00 uur

 • Zingen: Komt allen tezamen
 • Welkom, kaars aansteken, votum en groet, gebed

SAMEN MET DE KINDEREN GOD PRIJZEN 10.10 uur

 • Kinderprogramma (o.l.v. Hanneke Kanis)
 • Zingen: Goed nieuws
 • Zingen: Knoop het even in je oren
 • Zingen: Het leven in mij
 • Video kerstverhaal
 • Zingen: Vrolijk kerstfeest iedereen

SAMEN LUISTEREN NAAR GODS WOORD

 • Bijbellezing: Matteüs 2:1-12 uit de Bijbel in Gewone Taal
 • Preek ‘Zie jij de Ster?’ (met Kerst Preekbingo, zie buttons hierboven)
 • Zingen: Jezus, wat een heerlijke naam

SAMEN WEER OP WEG MET GOD 

 • Voorbeden 
 • Collectemoment
 • Zingen: Ere zij God
 • Zegen
 • Zingen: Laat het Kerst zijn