Vier Verlangenpreken

De komende tijd sluiten de preken in de Plantagekerk aan bij het Verlangendocument. Vier uitspraken van Jezus vormen de leidraad om aandacht te geven aan de vier onderdelen van het Verlangendocument.

Heb jij het Verlangendocument al een keer gelezen en/of gehoord? Via deze link vind je een YouTube-video waarin de woorden van het Verlangendocument tot klinken komen. Of kijk hier op de website. Of: beluister deze korte podcast!

Kern en kerk

Ik denk dat het belanrgijk is – helemaal nu de coronaperiode waarin we leven ons uitnodigt om opnieuw te ontdekken wat de kern van kerk zijn nu eigenlijk is – om samen woorden te geven aan dat verlangen van waaruit we kerk willen zijn.

Kerk als Jezusruimte

In de vier preken staan we stil bij vier uitspraken van Jezus in het Johannes-evangelie. Want dát is wezenlijk voor kerk-zijn: dat we samen de stem van Jezus horen. Zelf zie ik de kerk graag als ‘Jezusruimte’: een plek waar Jezus alle ruimte krijgt en waar we merken dat we al kijkend en luisterend naar Jezus zelf ook in de ruimte worden gezet van Gods koninkrijk op aarde zoals in de hemel.

Vier Jezuswoorden en vier dimensies

Als de kerk een ruimte is, dan is het ook zinvol om te spreken over de dimensies van die ruimte. In het Verlangdocument spreken we over vier dimensies:

  1. Spiritueel
  2. Pastoraal
  3. Diaconaal
  4. Missionair

Vier Verlangenpreken

Tegen die achtergrond heb ik gekozen voor de volgende Jezuswoorden uit het Johannes-evangelie:

  1. Zondag 28 februari (spiritueel): Johannes 3:16 “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
  2. Zondag 7 maart (pastoraal): Johannes 10:14-15 “Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.
  3. Zondag 28 maart (diaconaal): Johannes 13:14 “Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen.
  4. Zondag 4 april (missionair): Johannes 20:21 “Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.”

Ik hoop van harte dat deze preken een bijdrage zullen leveren aan ons gezamenlijke zoeken naar de vraag wat de kern van kerk zijn is.

In Christus verbonden,

Jos Douma