Viering van zondag 12 maart 2017 – 16.30 uur

ikgeloofingodGeloof is voor mij…

Bij dat thema staan we in deze korte viering stil. Voor velen is dit een bekende en geliefde omschrijving van wat (waar) geloof is: een stellig weten (waardoor ik alles voor betrouwbaar houd wat God in zijn Woord heeft geopenbaard) en een vast vertrouwen (door de heilige Geest gewerkt de beloften van het evangelie ook voor mij zijn). Herken je je daarin? Of kies je zelf voor andere woorden en beelden om uit te drukken wat geloof voor jou is?

Veel miniwijken komen deze zondag samen om met elkaar door te spreken naar aanleiding van deze geestelijke handreiking.

Programma:

  • Welkom en gebed
  • Lied: Kerkboek Gezang 118:1,2,3 ‘God is getrouw zijn plannen falen niet’
  • Introductie vanuit Zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus*
  • Persoonlijke getuigenissen: ‘Geloof is voor mij…’
  • Bemoedigende bijbelwoorden
  • Gebeden
  • Slotlied: Kerkboek Gezang 105:1,2,3 ‘In vuur en vlam zet ons de Geest’

*Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 21:

Wat is waar geloof? Waar geloof is een stellig weten waardoor ik alles voor betrouwbaar houd, wat God ons in zijn Woord geopenbaard heeft. Tegelijk is het een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van de zonden, eeuwige gerechtigheid en eeuwig heil door God geschonken zijn, enkel uit genade, alleen op grond van de verdienste van Christus.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving