Viering van zondag 9 oktober 2016 – 16:30 uur

BlijdschapOp deze zondagmiddag komen veel miniwijken van de gemeente bij elkaar om door te praten over het thema van de maand: ‘Vrucht van de Geest: vreugde’. Dit gebeurt aan de hand van deze geestelijke handreiking.

In de korte viering van vanmiddag klinkt ook weer die vreugde door. Wees welkom!

Viering

  • Zingen: Opwekking 32 – Dit is de dag, dit is de dag (2x)
  • Gebed
  • Lezen: 1 Tessalonicenzen 5:12-24
  • Korte overdenking ‘Wees altijd verheugd’
  • Zingen: Psalm 105:1,2 – Looft, looft verheugd de HEER der heren
  • Samen delen: persoonlijke verhalen over vreugde en dankbaarheid
  • Gebeden
  • Collecte
  • Zingen: Nieuwe Liedboek Gezang 103e – Bless the Lord, my soul (1e A, 2e V, 3e M, 4e A 5e A)

Bless the Lord my soul / Zegen de Heer, mijn ziel
and bless God’s holy name / en zegen Gods heilige naam
Bless the Lord my soul / Zegen de Heer, mijn ziel
who leads me into life / die mij naar het leven leidt

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving