De Vrucht van de Geest is: geduld

deeljebijbeltekst_plantagekerk-zwolle-vrucht-van-de-geest-geduld_decAls gemeente van de Plantagekerk verlangen we naar het goede leven. In seizoen 2016-2017 komt dat tot uiting door aandacht te geven aan het werk van de heilige Geest. Onder meer door negen maanden lang stil te staan bij de Vrucht van de Geest. Negen maanden: een tijd van verwachting, van uitzien naar nieuwe dingen die de Geest gaat doen. Elke maand staat een element van de vrucht van de Geest centraal in de gemeente. In de maand december is dat: geduld. Dit wordt ook visueel zichtbaar: het hele seizoen sieren er bijbelteksten op de houten liturgieborden voorin de kerk, die passen bij de vrucht van de Geest. 

‘Wanneer ons geduld wordt getest, groeit de vrucht van de Geest in ons’

Het woord ‘geduld’ in onze Bijbel is in het Grieks op twee manieren te vertalen, met ‘makrothumia’ (μακροθυμια) en ‘hupomone’ (υπομονή). Beide Griekse woorden worden in de huidige vertaling als ‘geduld’ verwoord. Als we echter naar oudere vertalingen teruggrijpen, bijvoorbeeld de NBG-vertaling uit 1951 of de originele King James-vertaling, dan zien we duidelijke verschillen in de inhoud achter de woorden.

De tekst die deze maand op het bord staat gaat over de ‘makrothumia’ en die vorm van geduld is te vertalen met ‘lankmoedig’ (in het engels ‘long-suffering’ of ‘forbearance’). Het heeft het woord ‘lang’ in zich, dat iets zegt over het lang volhouden om een ander lief te hebben. En ook het woord ‘gemoed’ omdat het gaat om je hartsgesteldheid, je verlangen om goed te doen aan de ander zoals Jezus dat zou doen. Een lankmoedig persoon kan veel van anderen verdragen zonder dat hij hem bekritiseert, boos wordt of afwijst.

Het geduld zoals bedoeld met ‘hupomone’ is het geduld met dingen, situaties; zoals het geduldig wachten bij de tandarts tot je aan de beurt bent.

Wanneer onze ‘hupomone’ wordt getest, groeien we in het geloof in de Heer (geduld, doorzettingsvermogen met de omstandigheden). Wanneer onze ‘makrothumia’ wordt getest, groeit de vrucht van de Geest in ons, en laten we zien dat we kinderen van God zijn door hoe we liefhebben, door de manier waarop we handelen.

Het geduld van God is lankmoedig, Hij heeft geduld met mensen. Eeuwig geduld zelfs, om maar zoveel mogelijk mensen de kans te geven zijn liefde te aanvaarden. En dat is maar goed ook, want Zijn geduld is onze redding!

De bijbeltekst van de maand december:

2 Petrus 3:15: ‘Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is’

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving