De vrucht van de Geest is: geloof 

dav

Als gemeente van de Plantagekerk verlangen we naar het goede leven. In seizoen 2016-2017 komt dat tot uiting door aandacht te geven aan het werk van de heilige Geest. Onder meer door negen maanden lang stil te staan bij de vrucht van de Geest. Negen maanden: een tijd van verwachting, van uitzien naar nieuwe dingen die de Geest gaat doen. Elke maand staat een element van de vrucht van de Geest centraal in de gemeente. In de maand maart is dat: geloof. Dit wordt ook visueel zichtbaar: het hele seizoen sieren er bijbelteksten op de houten liturgieborden voorin de kerk, die passen bij de vrucht van de Geest. 

‘Alleen door te geloven krijgt het leven kleur’

Habakuk is een man van geloof, die overweldigd wordt door het onrecht en de goddeloosheid om hem heen. Hij voelt zich onmachtig en vraagt zich af hoelang dit allemaal nog moet duren. Wat dat betreft staat hij dicht bij ons in deze tijd ‘…want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn.’ (Hab. 1:4)

Alleen door te geloven krijgt het leven kleur. Het was destijds ook voor Habakuk belangrijk, en het geldt ook voor ons! Te midden van alle onrecht, goddeloosheid en afval mogen we Gods Woord lezen en onderzoeken. De dingen waarop wij hopen, zijn niet onzeker, nee, onze hoop is gefundeerd, heeft een basis: God is waarheid en Zijn Woord is de waarheid. Geloof is: luisteren naar wat God zegt en vertrouwen op wat God zegt! Geloof is het instrument waarmee wij de dingen van God (kunnen) aanvaarden, ook al zien wij ze niet, voelen wij het niet, kunnen wij het niet beredeneren, etc…! (Hebr 11:1)

Habakuk heeft het al begrepen zoals je kunt lezen in zijn laatste hoofdstuk : “Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn – ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De HEERE is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten.” (vs 17-19)

Wat er ook gebeurt, hoeveel vragen er ook zijn, hoelang het nog mag duren, één ding staat vast: de rechtvaardige zal door zijn geloof leven! Dát geeft reden tot blijdschap, te weten dat de Here God gezegd heeft in Jesaja 46: “Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen… Ja, Ik heb gesproken, Ik zal het ook doen komen… Ik heb het geformeerd, Ik zal het ook doen… Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet ver zijn, en Mijn heil zal niet uitblijven”

Daarom deze maand de volgende tekst op het liturgiebord: “De rechtvaardige zal leven door zijn geloof.” (Habakuk 2:4)

“De rechtvaardige zal door zijn geloof leven…”

Overgenomen uit Amen – Bijbels magazine; Petra Slagter; nr. 108, mei 2013, blz. 26.

– Hessel de Jong

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving