De vrucht van de Geest is: zachtmoedigheid

vrucht-van-de-geest-is-zachtmoedigheid-vkAls gemeente van de Plantagekerk verlangen we naar het goede leven. In seizoen 2016-2017 komt dat tot uiting door aandacht te geven aan het werk van de heilige Geest. Onder meer door negen maanden lang stil te staan bij de Vrucht van de Geest. Negen maanden: een tijd van verwachting, van uitzien naar nieuwe dingen die de Geest gaat doen. Elke maand staat een element van de vrucht van de Geest centraal in de gemeente. In de maand april is dat: zachtmoedigheid. Dit wordt ook visueel zichtbaar: het hele seizoen sieren er bijbelteksten op de houten liturgieborden voorin de kerk, die passen bij de vrucht van de Geest. 

“Zachtmoedigheid is het karakter van Jezus Christus.”

De meest fundamentele les die we van Christus mogen leren, vinden we in Matteüs 11:29 ‘Leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.’ We kunnen ons afvragen wat het verschil is tussen ‘zachtmoedig’ en ‘nederig’. ‘Zachtmoedigheid’ staat vooral tegenover ‘trots’, zoals Christus staat tegenover de duivel. ‘Nederig’ (tapeinos) heeft meestal een lijdend karakter. Het wordt vertaald als ‘onaanzienlijk’, ‘gering’, ‘eenvoudig’, ‘terneergeslagen’.

Behalve in Matteüs 11:29 is er ook een ander vers waarin we beide begrippen samen vinden, namelijk 2 Korintiërs 10:1. Paulus beschrijft zichzelf hier als ‘bedeesd’ of ‘schuchter’ (= nederig) en doet een beroep op de zachtmoedigheid van Christus. Samengevat kunnen we zeggen dat ‘zachtmoedigheid’ het karakter van Jezus Christus is en dat nederigheid daaruit voortvloeit in de situatie waarin we ons bevinden.

Daarom ook deze karaktereigenschap van Jezus als tekst van de maand april: “Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.” (Matteus 11: 29)

Overgenomen uit Het Zoeklicht; “Zachtmoedigheid, het waarneembare getuigenis”; Ad Kooijmans;

– Hessel de Jong

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving