Waar is de Vader?

DOOR JOS DOUMA | In een serie blogs op maandag, woensdag en vrijdag probeer ik samen met jullie de betekenis te ontdekken van woorden van Jezus die voor mijzelf al langere tijd belangrijk zijn maar die in deze Coronatijd een nieuwe zeggingskracht hebben gekregen:

Als jullie ​bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en ​bid​ tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Ik weet niet of jij je ook hebt teruggetrokken in je huis en de deur hebt gesloten. Maar het is frappant dat deze uitnodiging van Jezus op dit moment massaal wordt opgevolgd, wel om heel andere redenen dan Jezus bedoeld kan hebben.

Een kans

Maar ik zie het wel als een kans om te gaan ontdekken wat er kan gebeuren als je dat doet: je terugtrekken in je huis. Dat zal voor velen overigens betekenen dat je samen met anderen bent, op elkaars lip zit zelfs, en dat helpt niet direct om tot gebed te komen. Voor veel anderen is het wel een nieuwe ervaring van tijd alleen in je huis doorbrengen.

De deur sluiten: hiermee bedoelt Jezus volgens mij dat we zoveel mogelijk de prikkels die van buitenaf komen, moeten proberen buiten te sluiten. Dat is altijd al moeilijk geweest, maar vandaag is het nog veel lastiger omdat we heel de dag door bezig kunnen zijn met het nieuws, met alles wat er aan boodschappen via social media binnenkomt. Waar we momenteel ons best doen als het gaat om ‘social distancing’ blijkt dat het hier eigenlijk om ‘physical distancing’ gaat: we hebben inderdaad fysiek veel minder direct contact met mensen, maar er is zoveel nog wat nu misschien nog wel meer aandacht vraagt.

Social distancing en social media

Ik vind het zelf ook maar moeilijk om los te komen van al het Coronanieuws, van de social media, van alles wat er toch ook te regelen en te doen is nu. En toch: ik wil echt graag die uitnodiging van Jezus horen en begrijpen en daadwerkelijk opvolgen. Dat kost ook echt tijd en geduld. We hoeven ook maar kleine stapjes te zetten, Vraag niet teveel van jezelf in één keer.

Misschien is dit een moment om weer even stil te worden. En zachtjes of in je hart te zeggen (en dan stil zijn en als de stilte weer drukte in je hoofd wordt te herhalen:

Onze Vader in de hemel.

Onze Vader in de hemel.

Onze Vader in de hemel.

In het verborgene

We zeggen, omdat Jezus het ons voorzegt: ‘Onze Vader in de hemel’. Maar is het je wel eens opgevallen dat Jezus in Matteüs 6:1-18 veel vaker spreekt over ‘de Vader in het verborgene’ (lees maar na: Matteüs 6:4,6 en 18). Zes keer dus spreekt Jezus over de Vader die in het verborgene is en in het verborgene ziet.

Het verborgene: dat heeft iets te maken met mysterie, geheim. ZOu het hetzelfde zijn als de hemel? ‘Onze Vader in de hemel‘ = ‘De Vader die in het verborgene is’? Maar wat en waar is de hemel? Is de hemel ergens ver weg? Of is de hemel misschien dichterbij dan we denken? Is het verborgene misschien binnenin ons?

Hart

Jezus bedoelt met dat je terugtrekken in je huis ook niet allereerst onze fysieke woning. Het is een metafoor voor: ons hart, ons binnenste, onze binnenkamer. Jezus nodigt ons uit om naar binnen te gaan, te verinnerlijken, te ontdekken dat we daar onze hemelse Vader ontmoeten die in het verborgene is en ziet.

Waar is de Vader? Zeker geloof ik dat de Vader in de hemel woont, ver boven ons verheven. Maar ik denk dat Jezus hier iets anders benadrukt: de Vader ontmoeten we dichterbij, binnenin ons, als we naar binnen gaan, ons terugtrekken in het verborgene. Dat past ook bij de rode draad van de Bergrede waarin Jezus ons voortdurend oproept om vanuit ons hart te leven en te handelen. Ons hart is een hemelse ontmoetingsplaats. Daar is de Vader in het verborgene. Daar groeit een verborgen verbondenheid als we ons ervoor openstellen.

Deur dicht

Ja, de deur moet daarvoor dicht, want alle prikkels die altijd maar van buiten op ons afkomen (en al die gedachten die maar doorgaan) belemmeren ons om op die innerlijke plek te komen waar ons hart voor de hemel opengaat en waar we de aanwezigheid van de Vader ervaren.

Neem nu wat tijd (een minuut, een paar minuten, langer mag natuurlijk ook, maar begin vooral klein) om stil te worden met behulp van deze woorden:

Onze Vader in de hemel.

Onze Vader in het verborgene.

Onze Vader in mijn hart.

Lees de eerdere blogs:

  1. ‘Trek je terug in je huis, en sluit de deur’
  2. ‘En bid tot je Vader’

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving