Wees wijs met woorden

Komende zondagmorgen 14 augustus 2022 staat in de zomerdienst in de Plantagekerk om 11.00 uur (en eerder al in de Ichthuskerk in Berkum om 9.00 uur) het thema ‘Wees wijs met woorden’ centraal.

Maak de dienst online mee

Bekijk hier de liturgie

We lezen onderstaande twaalf Spreuken uit het Spreukenboek en bezinnen ons op de vraag hoe wijs we met onze woorden zijn. Of zijn we toch vaak dwazer dan we hoopten?

Woorden zijn kostbaar en kwetsbaar. Alleen in liefdevolle verbondenheid met Christus die het Woord in eigen persoon is, kunnen we groepein in wijsheid met woorden. Verlang je daarnaar?

1
Wie iets goeds zegt, voedt zich met zijn eigen woorden,
van wat hij tot stand brengt, profiteert hij zelf.

Spreuken 12:14

2
Onbezonnen woorden zijn als dolkstoten,
wat de wijze zegt, brengt genezing.

Spreuken 12:18

3
Bezorgdheid maakt een mens neerslachtig,
een hartelijk woord beurt hem op.

Spreuken 12:25

4
Een vriendelijk antwoord doet drift bedaren,
krenkende woorden wakkeren woede aan.

Spreuken 15:1

5
Kalme woorden zijn een levensboom,
een valse tong vernietigt de geest.

Spreuken 15:4

6
Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord,
de juiste woorden op de juiste tijd – hoe voortreffelijk is dat.

Spreuken 15:23

7
Een vriendelijk woord is een korf vol honing,
zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam.

Spreuken 16:24

8
Wie rijk is aan kennis is karig met woorden,
iemand met inzicht is bezonnen.

Spreuken 17:27

9
De woorden van een goed mens zijn als diepe wateren,
ze zijn een sprankelende beek, een bron van wijsheid.

Spreuken 18:4

10
Woorden hebben macht over leven en dood,
wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.

Spreuken 18:21

11
Goud en edelstenen zijn er genoeg,
maar wijze woorden zijn een zeldzaamheid.

Spreuken 20:15

12
Het juiste woord op de juiste tijd
is als een gouden appel op een zilveren schaal.

Spreuken 25:11