Wil je voor me bidden?

Voorbede doen, daar gaat deze blogpost over. Als we ons hebben teruggetrokken in ons huis en de deur hebben dicht gedaan en gaan bidden, dan willen we vroeg of laat ook voorbede doen voor mensen en situaties.

Vermoeiend

Tegelijk ervaar ik op dat punt ook altijd wat moeite. Wat moet ik precies vragen? Welke woorden gebruik ik? Ik weet vaak niet precies wat er aan de hand is. En ik merk dat ik al biddend al snel aan God loop te vertellen wat hij geacht wordt te doen aan deze situatie. Zo bezig zijn met voorbede vind ik best vermoeiend en frustrerend. Ook omdat ik dan al snel veel, heel veel woorden gebruik. Kan dat ook anders?

Voorbede doen betekent dat ik mensen die mij lief zijn en mensen voor wie ik verantwoordelijkheid draag in gebed aan de voeten van Jezus breng en naar hen leer kijken met de ogen van de Heer.

Henri Nouwen

Al heel wat jaren geleden heb ik daar voor mezelf eens iets over opgeschreven omdat ik iets nieuws leerde over voorbede doen. Want ik ontdekte dat ik voorbede tot dan toe zag als het in gebed benoemen van de problemen van mensen waarvoor ik God dan vroeg om er in zijn genade iets aan te doen. Maar in Henri Nouwens boek ‘De woestijn zal bloeien’ las ik iets wat me op andere gedachten bracht en me naar een andere praktijk van bidden leidde. Lees maar mee met wat Nouwen schrijft:

De discipline om al onze mensen met al hun strijd binnen te leiden in het zachtmoedige en eenvoudige hart van God is de discipline van het bidden en evenzeer de discipline van het pastoraat. Zolang pastoraat niet meer betekent dan dat wij ons veel zorgen maken om mensen en hun problemen, zolang het een eindeloze hoeveelheid activiteiten inhoudt die we nog maar nauwelijks kunnen coördineren, zolang zijn we nog altijd erg afhankelijk van ons eigen bekrompen en bezorgde hart. Maar als onze zorgen naar het hart van God worden geleid en daar tot gebed worden, worden pastoraat en gebed twee manifestaties van een en dezelfde omvattende liefde van God.

Ademen

Deze gedachten, gecombineerd met de praktijk van het Jezusgebed en de noodzaak om in het gebed een veelheid van woorden te vermijden, brachten me tot de ontdekking dat mijn voorbede voor concrete mensen hierin kan bestaan:

 • bij het inademen de naam van Jezus noemen
 • bij het uitademen de naam van degene noemen voor wie je wilt bidden

Of:

 • bij het inademen: Heer Jezus Christus, Zoon van God
 • bij het uitademen: ontferm u over… (je noemt de naam van degene voor wie je bidt)

Dat is alles. God weet allang wat die ander nodig heeft. Ik hoef hem of haar alleen maar aan de Heer toe te vertrouwen. Zo wordt voorbede doen: de ander verbinden met Christus. En zo hem of haar ook verbinden met alles wat we in hem vinden: rust, genezing, kracht, moed, liefde, vreugde.

Lees de eerdere blogs:

 1. ‘Trek je terug in je huis, en sluit de deur’
 2. ‘En bid tot je Vader’
 3. Waar is de Vader?
 4. Hoe krijg ik die deur dicht?
 5. Ja, ik doe mee in uw koninkrijksbeweging!
 6. Mag ik even stilte?
 7. Is niksen ook een vorm van bidden?
 8. Het gebed van Jezus en het Jezusgebed
 9. De naam ‘Jezus’ als gebed

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving