Zomerse prekenserie: Laat uw koninkrijk komen!

De zomerdiensten gaan beginnen! Vanaf zondag 11 juli is er voor de Zwolse GKV en NGK kerken één online zomerdienst op zondagmorgen 10.00 uur die live wordt uitgezonden vanuit de Koningskerk.

Voor meer informatie kun je hier terecht: https://zomerdiensten-zwolle.nl/

Gelijkenissen van Jezus over het Koninkrijk

In deze gezamenlijke zomerdiensten zullen we als voorgangers allemaal preken over een gelijkenis van Jezus over het koninkrijk van God. Jezus spreekt voortdurend over dat koninkrijk: de heerschappij van zijn liefde en zijn Geest in deze wereld. Het koninkrijk van God is: Gods nieuwe wereld, nu en hier op aarde zoals in de hemel, en eens in volmaaktheid – Jezus raakt er niet over uitgesproken. Hoe is dat met ons?

Proeven van het koninkrijk

In deze zomertijd willen we ons als Zwolse kerken laten inspireren door Jezus’ boodschap van het koninkrijk van de hemel. Zo hopen we het weer opengaan van de kerken en het verder opengaan van het kerkelijke leven na de zomer een goede focus te geven: de kerk als proeverij voor het Koninkrijk van God! En ook: de kerk als de plek waar we samen intensief en volhardend bidden: Laat uw koninkrijk komen, op aarde zoals in de hemel!

Zondag 11 juli – De gelijkenis van het mosterdzaadje (Matteüs 13:31-32)
Meint Kisteman (namens de Koningskerk, Zwolle-Zuid)

Zondag 18 juli – De gelijkenis van de koning en de drachmen (Lucas 19:11-27)
Wim Noordzij (van de Opstandingskerk, Zwolle-Noord)

Zondag 25 juli – De gelijkenis van het feestmaal (Lucas 14:15-24)
Simon van der Lugt (van De Fontein, Zwolle-West)

Zondag 1 augustus – De gelijkenis van de tien meisjes (Matteüs 25:1-13)
Gertjan Klapwijk (van de Ichthuskerk, Zwolle-Berkum)

Zondag 8 augustus – De gelijkenis van de schat in de akker (Matteüs 13:44)
Jos Douma (van de Plantagekerk, Zwolle-Centrum)

Zondag 15 augustus – De gelijkenis van het zaad in de akker (Matteüs 13:24-30)
Auke Siebenga (namens NGK II, Zwolle)

We wensen jullie allemaal een gezegende zomer!

Meint, Wim, Simon, Gertjan, Jos en Auke