Zondag 21 februari 2016 – 16.30 uur

Deze middagdienst zal ds. Jan Janssen voorgaan.

Votum
Groet: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
Zingen: Ps 18:1,9
Gebed
Bijbellezing: Joh 13:31-14:11
Zingen: Bundel Zingende Gezegend 299:1,3,4 (zie onder)
Tekst: Joh 14:6
Preek
Zingen: LvK gz 75:1,3
Gebed
Geloofsbelijdenis:
– zingen GK gz 123:1
– lezen art 2-7 Apostolische Geloofsbelijdenis
– zingen GK gz 123:5
Collecte
Zingen: LvK gz 305
Zegen: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.


Zingende Gezegend 299: 1, 3 en 4
(mel. LvK gz. 328)
1 Lieve God, Gij hebt de tijd, dag en nacht hebt Gij geschapen;
Gij die licht en donker scheidt, tijd voor werken, tijd voor slapen,
Gij hebt ons die tijd gegeven om naar uw rijk toe te leven.

3 Heer, Gij sprak: Ik ben de weg en de waarheid en het leven.
Spreek dan in ons hart, en zeg dat zal sterven al ons streven –
onze onvolkomen daden zijn volmaakt in uw genade!

4 Help ons om die weg te gaan, alle rust in U te vinden,
zodat wij uw stem verstaan: Kom tot Mij, vermoeide hinde,
opgejaagd en voortgedreven, zie, Ik schenk u eeuwig leven!

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving