Zondag 25 september 2016 – 19.00 uur

In deze Vesperdienst* gaat ds. Wilbert Scheffer voor. Het thema is: ‘Horen’.

Liturgie

votum en zegengroet (gesproken)
♫ zingen: LB Psalm 40:1,3,4 – Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht
– aanvangstekst: Marcus 4:23
“Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!”
–  lezing: Marcus 4: 1-12
♫ zingen: LB Gezang 326:1,2,5 – Een rijke schat van wijsheid
–  lezing (vervolg): Marcus 4: 13-20
meditatie
muzikaal intermezzo
♫ zingen:  LB Gezang 463: 1,2,5 – O, Heer, die onze Vader zijt
beden met, na de aankondiging ‘laat ons bidden’  het kyrie
♫ zingen: Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil
zegen (gesproken)
collecte bij de uitgang

*’Ichthus’ is de naam voor het samenwerkingsverband van de NGK, GKV en CGK Zwolle. Elke laatste zondagmiddag van de maand vervalt de eigen middagdienst en worden er op drie locaties in Zwolle diensten belegd met ieder een eigen karakter. Hierbij werken steeds twee deelnemende kerken samen om één type dienst verzorgen. Onze gemeente verzorgt samen met de NGK Zuiderkerk de Vesperdienst in de Plantagekerk. In de vesperdienst gaat het vooral om het samen zoeken naar verdieping en verstilling. De liedkeuze heeft een meer klassieke kleur (m.n. Liedboek voor de Kerken) en er is ook ruimte voor Taizé-liederen en andere gezangen met een meer ingekeerd karakter. Het thema van de dienst komt op meditatieve wijze aan de orde. Er is ruim plaats voor gebed, gezamenlijk gesproken gebeden en voor stilte. Ook muzikale luistermomenten behoren tot de mogelijkheden.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving