Zondagmorgen 18 augustus: HIJ IS HIER

In de dienst van zondagmorgen 18 augustus (11.00 uur) gaat het over Gods ontmoeting met Mozes. Hoe ontmoet God hem? Hoe ontmoet God ons? Samen maken we een Godsontmoeting mee als we het verhaal van Mozes met elkaar delen.

Je bent van harte welkom in deze dienst. Dit is een gezamenlijke dienst met de Nederlands Gereformeerde kerk (CCC) in het kader van de Zwolse zomerdiensten. De dienst vindt plaats in de Plantagekerk.

Liturgie Zondagmorgen 18 augustus Plantagekerk 11.00 uur

Woord van welkom
Gesproken votum en groet
Zingen: Nieuwe Liedboek 405:1,2 ‘Heilig, heilig, heilig!’
Gebed
Zingen: Nieuwe Liedboek 405:3,4 ‘Heilig, heilig, heilig!’
Schriftlezing: Exodus 2:23-3:15
Zingen: Opwekking 689 ‘Spreek, o Heer, uw heilig Woord’
Preek: HIJ is hier. God ontmoet Mozes
Luisterlied: Opwekking 679 ‘Hij is hier
Zingen: Kerkboek Gezang 171:1,2 ‘Wees stil voor het aangezicht van God’
Inleiding viering Avondmaal
Zingen: Kerkboek Gezang 171:3 ‘Wees stil, want de kracht van onze God’
Gaande viering Avondmaal
Zingen: Opwekking 277 ‘Machtig God, Sterke Rots’ (2x)
Voorbeden
Collecte
Zingen: Opwekking 770 ‘Ik zal er zijn’
Zegen en gesproken amen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving